Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitoksella uusia valmiuksia tuhkapilvien varalle

19.9.2012 10:29

Uudet mittausvalmiudet takaavat entistä paremmin reaaliaikaiset havainnot alailmakehän tapahtumista, kuten mahdollisten tuhkapilvien liikkeistä.

Kuva: Anni Aarinen / Aalto-yliopisto

Kuva: Anni Aarinen / Aalto-yliopisto

Ilmatieteen laitos on varautunut uusiin taivaalta tuleviin turvallisuusuhkiin laajentamalla mittausvalmiuttaan. Maanpäällisen mittausverkon lisäksi havaintoja on mahdollista tehdä nyt myös läpi Suomen alailmakehän. Ilmatieteen laitos on varustanut Aalto-yliopiston Short Skyvan SC-7 -tutkimuslentokoneen useilla ilmakehän hiukkasia ja kaasuja mittaavilla laitteilla. Tämän lisäksi laitoksella on uusina menetelminä käytössään taivaalle tähystäviä lidar-laitteita kattavana verkostona ympäri Suomen.

Uudet mittaukset yhdessä laitoksen mallien ja maanpäällisen mittausverkoston kanssa antavat hyvän kokonaiskuvan Suomen ilmakehän tapahtumista sekä takaavat reaaliaikaisen tiedon saamisen mm. mahdollisten tuhkapilvien liikkeistä ja ominaisuuksista. Mittaukset tuovat lisätietoa yllättävien tapahtumien kuten tulivuorenpurkausten, metsäpaloepisodien tai radioaktiivisten päästöjen aiheuttamien pilvien tarkkailuun, mallintamiseen ja vaikutuksiin varautumiseen. Uudet mittaukset ovat myös tärkeä lisä laitoksen tieteellisen ilmastonmuutos- ja ilmanlaatututkimuksen kehitystyössä.

Tutkimuslentokoneen koelennot aloitettu heinäkuussa

Lentomittaukset aloitettiin 31.7. tekemällä onnistunut tutkimuslento Helsingistä Turun saaristoon ja Utön mittausaseman yläpuolelle. Ilmatieteen laitoksen tutkijat varustivat Short Skyvan SC-7 -lentokoneen mittaamaan ilmakehän pienhiukkasia, kasvihuonekaasuja ja meteorologisia muuttujia. Ensilennon pääasiallisena tarkoituksena oli varmentaa lentomittaustoiminnan sujuvuus, mutta lennolta saatiin myös uusia tieteellisiä tuloksia. Niistä on nähtävissä muun muassa mantereellisten ja merellisten päästölähteiden vaikutus pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin ilmakehän eri korkeuksilla. Tuloksia voidaan myös hyödyntää osana mallien kehittämistä ja satelliittitutkimusta.
Lentokonemittausvalmius on tehty Ilmatieteen laitoksen ja Tekesin (Cleen Oy/MMEA-ohjelma) rahoituksella ja toteutettu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Lidar-verkosta apua muun muassa tuhka- ja metsäpalotilanteisiin

Ilmatieteen laitoksen vasta perustettu, maantieteellisesti koko Suomen kattava, lidar- ja pilvitutkaverkosto käsittää viisi ekologisesti ja ilmastollisesti erilaista ympäristöä: Helsinki, Kuopio, Hyytiälä, Sodankylä ja Utö. Mittausverkon rakentaminen on aloitettu vaiheittain eri asemilla ja se saadaan valmiiksi loppuvuoden aikana. Verkostoa hyödynnetään esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen, ilmanlaadun jatkuvaan tarkkailuun sekä mittaustiedon tuottamiseen rajakerros-, leviämis- ja sääennustemalleihin ja kehitystyöhön. Tuhka-, metsäpalo- tai muiden vastaavien tilanteiden aikana lidar-verkosta saadaan ilmailun ja kansalaisturvallisuuden kannalta tärkeää reaaliaikaista tietoa mm. saastepilvien sijainnista, korkeudesta ja paksuudesta.


Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Mika Komppula, puh. 029 539 5413, mika.komppula@fmi.fi (lidar-verkosto)
erikoistutkija Eija Asmi, puh. 029 539 5352, eija.asmi@fmi.fi (lentomittaukset)

Aalto-yliopiston verkkosivut tutkimuslentokoneelle: http://radio.aalto.fi/fi/research/short_skyvan/