Tiedotearkisto: 2000

Suomen ilmanlaatu 1999

19.10.2000 12:00

Yhteenveto Suomen ilmanlaadusta vuonna 1999 on ilmestynyt. Ilmatieteen laitos seuraa ilmanlaatua parilla kymmenellä mittausasemalla eri puolilla Suomea.

Seuranta-asemamme sijaitsevat tausta-alueilla mahdollisimman kaukana päästölähteistä, niin että ne kukin edustavat laajaa aluetta ja niiden avulla voidaan muodostaa kuva ilmanlaadun perustason ajallisesta ja alueellisesta kehittymisestä Suomessa.

Valtaosa mittauksista kuuluu kansainvälisiin tutkimus- ja seurantaohjelmiin, jotka tuottavat tietoa kaukokulkeutuvien ilman epäpuhtauksien päästöjen rajoittamiseen tähtääviin neuvotteluihin.

Mittausohjelmiin kuuluu rikki- ja typpiyhdisteitä, otsoni ja sitä muodostavat yhdisteet sekä muutamilla asemilla raskasmetallit ja orgaaniset ympäristömyrkyt.

Ilmanlaadun seurannan tulokset julkaistaan vuosittain Ilmanlaatumittauksia-vuosikirjassa, jonka yhteenveto-osa on nähtävissä verkkosivuillamme. Vuosikirjassa esitellään vuoden 1999 tulosten lisäksi keskeisimpien yhdisteiden vuosipitoisuuksia viimeisten viidentoista vuoden ajalta sekä tarkastellaan pitoisuuksia suhteessa Euroopan Unionin antamiin kynnysarvoihin.

Lisätietoja: Tausta-alueiden ilmanlaadun seuranta