Tiedotearkisto: 2001

Veneilysäätiedot Ilmatieteen laitoksesta

16.5.2001 12:00

Ilmatieteen laitos esittelee veneilysääpalvelujaan 27. toukokuuta kello 10-16.00 Helsingin Lauttasaaressa Sinbadin pursiseuran satamassa. Uutta Ilmatieteen laitoksen veneilysääpalveluissa ovat kesällä käyttöön otettavat järvisääpalvelu ja käyttäjäkohtaisesti räätälöity säähälytys, jonka voi tilata matkapuhelimeen erilaisten sääilmiöiden tai niiden ennusteiden toteutuessa.

Ilmatieteen laitoksen merisäätiedot ovat yleisölle suunnattua turvallisuuspalvelua. Veneilijät saavat Ilmatieteen laitoksesta viralliset, voimassa olevat sää- ja tuulivaroitukset sekä ympäri vuorokauden valvottua säätietoa. Tiedotusten välityskanava on Yleisradio. Radio Suomi lukee merisäätiedotteet suomeksi ja Radio Vega ruotsiksi määräaikoina. Veneilykaudella kesäkuun alusta syyskuun loppuun voimassa olevat varoitukset tarkistetaan iltapäivisin. Päivitetyt varoitukset luetaan kello 15.50 Radio Suomessa ja kello 16.00 uutisten yhteydessä Radio Vegassa. Lisäksi Rannikkoradio TURKU RADIO välittää Ilmatieteen laitoksen viralliset säätiedot englanniksi.

Veneilijä saa tekstiviestipalvelusta rannikkoasemien havaintotiedot yhtä nopeasti kuin ennustava meteorologikin. Ilmatieteen laitoksella on GSM-tekstiviestipalvelu numerossa 16162 (5 mk/viesti), josta saa havaintotietojen lisäksi tuuliennusteet ja aaltoennusteet Itämeren eri alueille. Samasta numerosta voi tilata kesäkuun alussa uuden järvisääpalvelun noin sadalle järvelle. Säätiedotteet voi kuunnella suomeksi merisäänumerosta 0600 10660 ja ruotsiksi numerosta 0600 10670 (5,45 mk/min.), tilata merisääfaksipalvelusta numerosta 0600 10650 (24,90 mk/faksi) tai keskustella puhelimitse päivystävän meteorologin kanssa numerossa 0600 10600 (17,90 mk/min.). Veneilysääpalvelut aluejakoineen esitellään tarkemmin Ilmatieteen laitoksen Internet-palvelussa.

Ilmatieteen laitos esittelee Veneilypäivässä perinteisiä ja uusia sääpalvelujaan. Esimerkiksi ekstranetin kautta voi tilata kuvapalveluja, merisääennusteita, havaintotietoja, viikkosään, tutka- ja satelliittikuvia sekä salamakarttoja. Asiantuntijalta voi kysyä myös muiden maiden sääpalveluista.

Merisääennusteessa kerrotaan tuulen suunnan ja nopeuden kehittyminen, näkyvyys ja se ilmiö, joka huonontaa näkyvyyden. Näitä ilmiöitä ovat sumu, utu, voimakas vesi-, räntä- tai lumisade. Kun kesällä ennusteissa mainitaan ukkospuuskat, kannattaa varautua voimakkaisiin ukkoskuuroihin ja rajuun, puuskaiseen tuuleen.

Merisäätiedotukseen sisältyy tarvittaessa tuulivaroitus ja talvella myös jään kertymisvaroitus, sääkatsaus, ennuste tuulesta ja näkyvyydestä sekä tietoja vallitsevasta säästä. Ensin tiedotuksessa tulevat varoitukset, sitten katsaus ja lopuksi ennusteet.

Toukokuun alusta lokakuun loppuun annetaan tarvittaessa huomautus veneilijöille, kun keskituuli on 11-13 m/s. Kovan tuulen varoitus annetaan, kun kymmenen minuutin keskituulen arvioidaan olevan 14-20 m/s. Myrskyvaroitus annetaan, kun tuulen ennustetaan olevan yli 21 m/s. Lisäksi voidaan varoittaa ukkospuuskista.

Lisätietoja:

meteorologi Mikael Frisk, puhelin (09) 1929 3614, sähköposti mikael.frisk@fmi.fi

Meteorologiska institutets båtväder

Vid segelföreningens Sinbad hamn i Drumsö i Helsingfors presenterar Meteorologiska institutet sin båtvädertjänst den 27 maj 2001. Nytt inom Meteorologiska institutets sjövädertjänst är vädertjänsten för insjöar, vilken tas i bruk inkommande sommar. Nytt är också ett för avnämaren skräddarsytt väderlarm, som kan beställas till mobiltelefonen. Larmet ges då vissa utvalda väderfenomen inträffar eller i prognosen väntas inträffa.

Meteorologiska institutets sjövädertjänst är en säkerhets- och trygghetstjänst, som riktar sig till allmänheten. Meteorologiska institutet förser båtförare med officiella väder- och vindvarningar samt rapporter om vädret. Övervakningen av vädret sker dygnet runt. Uppgifterna förmedlas av Rundradion, där väderrapporterna uppläses på bestämda tider, på svenska genom Radio Vega, på finska genom Radio Suomi. Under båtsäsongen, från juni till september, justeras varningarna på eftermiddagarna. De uppdaterade varningarna kommer i samband med nyheterna i radio Vega kl. 16.00, i Radio Suomi kl. 15.50. Dessutom förmedlar kustradion, Radio Turku, Meteorologiska institutets officiella väderrapporter på engelska.

Båtförare kan som textmeddelande få observationer från kuststationerna numera lika snabbt som jourhavande meteorolog. Meteorologiska institutets tjänster fås också som GSM-textmeddelande genom nummer 16 162 (5 mk/meddelande). På det här numret kan man förutom observationsdata få vindprognoser och vågprognoser för Östersjöns olika områden. Från och med början av juni kan man på samma nummer beställa den nya insjövädertjänsten, som gäller cirka 100 sjöar. Automatiska uppgifter om sjövädret får man via telefon på svenska genom att slå nummer 0600 10670 (5,45 mk/min), på finska på nummer 0600 10660. Sjöväderfax kan beställas genom nummer 0600 10650 (24,90 mk/fax). Vill man personligen diskutera med jourhavande meteorolog slår man nummer 0600 10600 (17,90 mk/min). Båtvädret och indelningen i sjödistrikt hittar man också på våra websidor.

Meteorologiska institutet presenterar under båtdagarna sin traditionella vädertjänster liksom också de nya tjänsterna. Nu kan man t.ex. genom ekstranet beställa grafiska produkter, sjöväderprognoser, observationer, veckovädret, radar- och satellitbilder samt blixtkartor. Man kan också fråga våra experter om vädret i andra länder.

Ur sjöväderprognosen framgår vinden, sikten och de väderelement som påverkar sikten, d.v.s. dimma, dis, häftigt regn, snö, eller snöblandat regn. Om man på sommaren varnar för åskbyar, är det skäl att förbereda sig på häftiga vindkast samt kraftiga regnskurar. I sjöväderprognosen ingår vindvarningar och på vintern också varning för nedisning, därtill väderöversikt, vind- och siktprognoser samt uppgifter om rådande väder. Rapporten inleds med varningarna, därefter kommer översikten och till sist prognoserna. Från maj till oktober utgår ett meddelande för båtförare om medelvinden (beräknad över 10 minuter) väntas bli mellan 11 och 13 m/s. Varning för hård vind ges då medelvinden blir 14 - 20 m/s och stormvarning då vindhastigheten överskrider 21 m/s. Dessutom ges varning för åskbyar.

Tilläggsinformation
Meteorologiska institutet, övermeteorolog Mikael Frisk, tel. (09) 1929 3320, e-post mikael.frisk@fmi.fi