Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Alatroposfäärin suihkuvirtauksilla vaikutuksia tuulienergian tuotantoon

Alatroposfäärin suihkuvirtauksilla vaikutuksia tuulienergian tuotantoon

Alatroposfäärin suihkuvirtaus on yleinen ilmiö Suomen merialueilla ja sitä esiintyy erityisesti kevät- ja kesäaikaan. Alatroposfäärin suihkuvirtaukset voivat olla haitallisia esimerkiksi tuulivoimaloille, mutta ilmiön aiheuttamat voimakkaammat tuulen nopeudet voivat myös lisätä tuulienergian tuotantoa.

Ilmatieteen laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ilmakehän alimmassa kerroksessa, alle 1500 metrin korkeudella, havaittavan tuuli-ilmiön, alatroposfäärin suihkuvirtauksen (ASV), yleisyyttä ja ominaisuuksia Suomen ulkosaaristossa. ASV on tuulen vertikaaliprofiilissa havaittava paikallinen tuulimaksimi. ASV-tilanteessa tuulen voimakkuus ensin kasvaa ja sitten pienenee ylöspäin mentäessä, toisin kuin normaalitilanteessa, jossa tuulen nopeus kasvaa ylöspäin mentäessä. "Ilmiöön liittyy normaalia voimakkaampaa tuuliväännettä sekä turbulenssia, joten ilmiö voi olla haitallinen esimerkiksi tuulivoimaloille. Toisaalta ilmiön aiheuttamat voimakkaammat tuulen nopeudet voivat lisätä tuulivoiman tuotantoa", kertoo tutkija Minttu Tuononen.

Tutkimuksessa kehitettiin Doppler lidar -mittalaitteen tuottamille tuulihavainnoille sopiva automaattinen havainnointimenetelmä ASV:ien havainnoimiseksi. Tätä menetelmää on mahdollista soveltaa vastaavissa mittalaitteissa ja saada reaaliajassa tietoa ilmiöstä. Tutkimuksessa tutkittiin ASV:n esiintymistä ja ominaisuuksia yli kahden vuoden aikana Utössä mitattujen tuuliprofiilimittausten ja tutkimuksessa kehitetyn menetelmän perusteella. Valtaosa Utössa havaituista ASV:ista ovat voimakkuudeltaan tyypillisesti 10 – 12 m s-1 ja esiintyvät alle 150 m korkeudella maan pinnasta. Ilmiön havaittiin esiintyvän useimmiten keväisin ja kesäisin, noin 20 %:ssa mitatuista tuuliprofiileista.

Tuuliväänne maanpinnan läheisyydessä ASV:n tuulimaksimin alapuolella oli voimakkaampaa kuin maksimin yläpuolella. "ASV:n aiheuttamaan tuuliväänteeseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota tuulipuistoja suunniteltaessa varsinkin siksi, että numeerisilla malleilla on vaikeuksia ilmiön kuvaamisessa", Tuononen kertoo.

Tutkimus on osana Minttu Tuonosen väitöskirjatutkimusta, jossa tutkitaan uusiutuvan energian tuotantoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Suomen rannikkoalueilla.

Lisätietoja:

Tutkija Minttu Tuononen, puh. 050 344 8187, minttu.tuononen@fmi.fi

Viite: Tuononen, M., E.J. O'Connor, V.A. Sinclair, and V. Vakkari, 2017: Low-Level Jets over Utö, Finland, Based on Doppler Lidar Observations. J. Appl. Meteor. Climatol., 56, 2577–2594, https://doi.org/10.1175/JAMC-D-16-0411.1

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JAMC-D-16-0411.1


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter