Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Biomassadatan käyttö tarkentaa kasvillisuusmallien tuloksia

Biomassadatan käyttö tarkentaa kasvillisuusmallien tuloksia

Biomassa on tärkeä suure ilmastonmuutoksen kannalta. Sen takia on tärkeä tietää, kuinka paljon kasvillisuus voi sitoa hiiltä muuttuvassa ilmastossa.

Uudet kaukokartoitustuotteet mahdollistavat kasvibiomassan arvioinnin ja tarjoavat samalla uuden vertailukohdan globaaleille kasvillisuusmalleille. Tuoreessa tutkimuksessa on tutkittu mahdollisuuksia käyttää erilaisia biomassadatoja kasvillisuusmallin data-assimilaatiossa.

Biomassadata lisättiin ranskalaisen globaalin ORCHIDEE-kasvillisuusmallin data-assimilaatiosysteemiin hiilidioksidi- ja vesivoiden lisäksi. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen Ranskassa sijaitsevaan metsään. Data assimilaatiossa dataa sulautetaan mallituloksiin ja saadaan uusia arvoja mallin sisäisille parametreille.Bayesiläisellä menetelmällä tehty data-assimilaatio paljasti, että vuosittaisen biomassan kasvun lisääminen data-assimilaatioon vuodatan kanssa mahdollisti samanaikaisesti parannuksia voiden ja biomassan kasvun arvioinnissa.

Uusien saatujen malliparametrien avulla mallin kyky ennustaa myös muita biomassaan liittyviä suureita, kuten hienojuurten biomassaa, parani. Tulevaisuuteen tehty skenaarioajo paljasti kasvillisuuden primaarituotannon, eli yhteyttämisen tuloksena valmistuneen orgaanisen aineksen, arvioinnin tärkeyden. Tätä varten tarvitaan mittauksia, jotka erottavat metsästä vapautuvan hiilidioksidivuon komponentit kasvihengityksen sekä maan orgaanisen aineen hajoamisen kesken.

Tutkimus toi myös esille haasteet soveltaa nykyisiä globaaleja kasvillisuusmalleja metsikkötasolla, koska ne eivät usein sisällä mm. metsänhoitoa ja myrskyvahinkoja. Uudet metsänhoidon sisältävät kasvillisuusmallit mahdollistavat biomassadatan laajamittaisemman hyödyntämisen ja tämä tutkimus antaa suuntaviivoja tuolle työlle.

Tutkimus tehtiin ranskalaisessa LSCE-instituutissa Ilmatieteen laitoksen tutkijan post-doc–kaudella. Tutkimusta on rahoittanut Euroopan Unioni ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Tutkija Tea Thum, tea.thum@fmi.fi

Thum, T., MacBean, N., Peylin, P.,  Bacour, C., Santaren, D., Longdoz, B., Loustau, D. and Ciais, P., 2017. The potential benefit of using forest biomass data in addition to carbon and water flux measurements to constrain ecosystem model parameters: case studies at two temperate forest sites. Agricultural and Forest Meteorology 234, 48-65.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192316307201

 


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter