Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Biomassadatan käyttö tarkentaa kasvillisuusmallien tuloksia

Biomassadatan käyttö tarkentaa kasvillisuusmallien tuloksia

Biomassa on tärkeä suure ilmastonmuutoksen kannalta. Sen takia on tärkeä tietää, kuinka paljon kasvillisuus voi sitoa hiiltä muuttuvassa ilmastossa.

Uudet kaukokartoitustuotteet mahdollistavat kasvibiomassan arvioinnin ja tarjoavat samalla uuden vertailukohdan globaaleille kasvillisuusmalleille. Tuoreessa tutkimuksessa on tutkittu mahdollisuuksia käyttää erilaisia biomassadatoja kasvillisuusmallin data-assimilaatiossa.

Biomassadata lisättiin ranskalaisen globaalin ORCHIDEE-kasvillisuusmallin data-assimilaatiosysteemiin hiilidioksidi- ja vesivoiden lisäksi. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen Ranskassa sijaitsevaan metsään. Data assimilaatiossa dataa sulautetaan mallituloksiin ja saadaan uusia arvoja mallin sisäisille parametreille.Bayesiläisellä menetelmällä tehty data-assimilaatio paljasti, että vuosittaisen biomassan kasvun lisääminen data-assimilaatioon vuodatan kanssa mahdollisti samanaikaisesti parannuksia voiden ja biomassan kasvun arvioinnissa.

Uusien saatujen malliparametrien avulla mallin kyky ennustaa myös muita biomassaan liittyviä suureita, kuten hienojuurten biomassaa, parani. Tulevaisuuteen tehty skenaarioajo paljasti kasvillisuuden primaarituotannon, eli yhteyttämisen tuloksena valmistuneen orgaanisen aineksen, arvioinnin tärkeyden. Tätä varten tarvitaan mittauksia, jotka erottavat metsästä vapautuvan hiilidioksidivuon komponentit kasvihengityksen sekä maan orgaanisen aineen hajoamisen kesken.

Tutkimus toi myös esille haasteet soveltaa nykyisiä globaaleja kasvillisuusmalleja metsikkötasolla, koska ne eivät usein sisällä mm. metsänhoitoa ja myrskyvahinkoja. Uudet metsänhoidon sisältävät kasvillisuusmallit mahdollistavat biomassadatan laajamittaisemman hyödyntämisen ja tämä tutkimus antaa suuntaviivoja tuolle työlle.

Tutkimus tehtiin ranskalaisessa LSCE-instituutissa Ilmatieteen laitoksen tutkijan post-doc–kaudella. Tutkimusta on rahoittanut Euroopan Unioni ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Tutkija Tea Thum, tea.thum@fmi.fi

Thum, T., MacBean, N., Peylin, P.,  Bacour, C., Santaren, D., Longdoz, B., Loustau, D. and Ciais, P., 2017. The potential benefit of using forest biomass data in addition to carbon and water flux measurements to constrain ecosystem model parameters: case studies at two temperate forest sites. Agricultural and Forest Meteorology 234, 48-65.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192316307201

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701

Tiedeuutiset:
viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
puh. 029 539 2231