Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmatieteen laitoksessa kehitetty jään peittävyyttä tarkemmin mittaava menetelmä

Ilmatieteen laitoksessa kehitetty jään peittävyyttä tarkemmin mittaava menetelmä

Ilmatieteen laitoksessa on kehitetty synteettisen apertuurin tutkakuvista (SAR-kuvista) ja mikroaaltoalueen radiometridatasta jään peittävyyttä eli konsentraatiota aiempaa tarkemmin mittaava menetelmä.

Aiemmat menetelmät ovat tyypillisesti käyttäneet vain joko radiometridataa tai SAR-dataa. Uusi algoritmi yhdistää nämä datalähteet peittävyyden mittaamiseksi tarkemmin. Uuden menetelmän etuna on luotettavampi ja tarkempi peittävyyden mittaaminen. Menetelmä soveltuu operatiiviseen peittävyyden mittaamiseen sekä Itämerellä että Jäämerellä.

Menetelmä on kehitetty Euroopan avaruusjärjestön ESAn SENTINEL-1 SAR-kuville ja Japanin avaruusjärjestön (JAXA) AMSR2 mikroaaltoradiometrille. Sekä SENTINEL-1 että AMSR2 -data ovat saatavilla lähes reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa operatiivisen mittaamisen. SENTINEL-1 ja AMSR2 -dataa siirretäänkin jo tällä hetkellä Ilmatieteen laitokselle operatiivisesti päivittäin.

Menetelmän mittaustarkkuutta vertailtiin menetelmiin, jotka käyttävät joko SENTINEL-1 SAR-dataa tai AMSR2 dataa. Uuden menetelmän tarkkuus oli vertailuissa selvästi parempi kuin aiempien menetelmien tarkkuus. Vertailuaineistona käytettiin Ilmatieteen laitoksen päivittäisten operatiivisten jääkarttojen peittävyyksiä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Juha Karvonen, puh. 050 364 3888, juha.karvonen@fmi.fi

Juha Karvonen (FMI),Baltic Sea Ice Concentration Estimation Using SENTINEL-1 SAR and AMSR2 Microwave Radiometer Data, IEEE Trasactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2017.2655567,2017.

http://ieeexplore.ieee.org/document/7857748/?reload=true


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701

Tiedeuutiset:
viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
puh. 029 539 2231