Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Jääparametrien mittaamista Bohaimerellä tutkittu yhteistyössä kiinalaisen tutkimuslaitoksen kanssa

Jääparametrien mittaamista Bohaimerellä tutkittu yhteistyössä kiinalaisen tutkimuslaitoksen kanssa

Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat yhdessä kiinalaisen NSOAS-tutkimuslaitoksen kanssa tutkineet menetelmiä Bohaimeren merijään monitorointiin.

Bohaimeri ja etenkin Liaodongin lahti Bohaimeren pohjoisosassa ovat tärkeitä alueita merenkulun ja offshore-toiminnan näkökulmasta. "Merialueella harjoitetaan mm. öljynporausta. Tämän vuoksi on oleellista, että alueella esiintyvä kausittaista merijäätä pystytään monitoroimaan säännöllisesti", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Juha Karvonen. Tutkimuksen perusteella on mahdollista toteuttaa kaukokartoitusdataan ja jäämalliin perustuva operatiivinen Bohaimeren merijään monitorointijärjestelmä.  Tätä varten tarvitaan kuitenkin vielä lisää sekä SAR-kuvia että jääparametrien mittauksia.

Yhteishankkeessa on kehitetty ja testattu menetelmiä jään peittävyyden ja jään paksuuden mittaamiseen perustuen pääasiassa synteettisen apertuurin tutkakuviin eli SAR-kuviin. Lisäksi hankkeessao on käytetty jään paksuuden mittaamisessa termodynaamista HIGHTSI-jäämallia, joka on kehitetty Ilmatieteen laitoksessa, sekä AMSR2 mikroaaltoradiometridataa. Käytetty SAR-instrumentti oli Kanadalainen RADARSAT-2 ja data tammi-helmikuulta 2013.

Laskimme myös tutkimusalueen jään tilavuuden perustuen saatuihin peittävyys- ja paksuushiloihin ja vertasimme sitä termodynaamisen mallin tuottamaan tilavuuteen. Näiden tilavuuksien vastaavuus oli hyvä. Testattujen paksuuden ja peittävyyden mittausmenetelmien tuottamia tuloksia verrattiin alueella olevilta neljältä öljynporauslautalta tehtyihin mittauksiin sekä NASAn MODIS-spektroradiometrilla mitattuihin tuloksiin. MODIS-mittaukset ovat kuitenkin mahdollisia vain pilvettömissä oloissa, kun taas SAR-instrumenteilla ei ole tätä rajoitusta. Lisäksi MODIS-instrumentin tuottamat jäänpaksuudet ovat luotettavia vain hyvin kylmissä oloissa. Bohaimeren tyypilliset talviolosuhteet ovat liian lämpimiä luotettaville MODIS-jäänpaksuusmittauksille.

Yhteistyöhanketta ovat rahoittaneet mm. Kiinan tiedesäätiö (National Natural Science Foundation of China) ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Juha Karvonen, puh. 050 364 3888, juha.karvonen@fmi.fi

Juha Karvonen (FMI), Lijian Shi (NSOAS), Bin Cheng (FMI), Markku Similä (FMI), Marko Mäkynen (FMI), Timo Vihma (FMI),Bohai Sea Ice Parameter Estimation Based on Thermodynamic Ice Model and Earth Observation Data, Remote Sensing 2017, 9, 234; doi:10.3390/rs9030234 National Satellite Ocean Application Service (NSOAS), Key Laboratory of Space Ocean Remote Sensing and Application, State Oceanic Administration, Beijing 100045, China

http://www.mdpi.com/2072-4292/9/3/234


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter