Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti kokonaisvaltaisempaa varautumista avaruussään riskeihin

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti kokonaisvaltaisempaa varautumista avaruussään riskeihin

Avaruusmyrskyjen vaikutusta sähköverkkoihin tarkasteltiin luonnontieteellisestä, teknisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n kokoamassa kansainvälisessä työryhmässä.

Avaruussää voi vaikuttaa haitallisesti sähköverkkoihin magneettisten myrskyjen aikana indusoituvien virtojen (GIC, geomagnetically induced currents) vuoksi. Vaikka merkittäviä GIC-tapahtumia on maailmanlaajuisesti esiintynyt vain muutaman kerran, äärimmäiset avaruusmyrskyt voivat aiheuttaa laaja-alaisia pitkäkestoisia sähkökatkoksia. Koska eri maiden sähköverkot ovat yhä enemmän toisiinsa kytköksissä ja avaruusmyrskyt kattavat koko maapallon, riskejä on tarkasteltava kansallista tasoa laajemmin. Riskit korostuvat nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jonka keskeiset toiminnot ovat luotettavan sähkönjakelun varassa. GIC-ilmiö ja sen vaikutukset sähköverkkoihin tunnetaan sinänsä varsin hyvin, mutta eri näkökulmat yhdistävä lähestymistapa on vielä puutteellinen.

Avaruussään ennakointi kiinnostaa sähkönjakelijoita ja vakuutusyhtiöitä

Sähkönjakelun kantaverkkoja ylläpitävien yhtiöiden näkökulmasta tutkijayhteisöltä tarvitaan entistä yksityiskohtaisempaa mallinnusta magneettisten myrskyjen aikana esiintyvälle geosähkökentälle, koska se synnyttää GIC-virrat. Erityisen tärkeitä olisivat luotettavat arviot hyvin harvoin kuten kerran 100 vuodessa esiintyvistä äärimmäisen voimakkaista tapahtumista. Sähköyhtiöt tarvitsevat tällaisia tietoja kantaverkkojen teknisen varmuuden parantamiseen siten, että niiden voidaan arvioida pysyvän toimintakykyisinä ääritilanteissakin.

Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta avaruussäätä pidetään samanlaisena riskin aiheuttajana kuin muitakin luonnonilmiöitä. GIC:tä voidaan verrata trooppisiin hirmumyrskyihin, joiden kulkureitti ja voimakkuus on tärkeää pystyä ennustamaan väestön varoittamiseksi ja erilaisten suojaustoimien käynnistämiseksi. Avaruussääennusteet ovat kuitenkin hyvin epätarkkoja, mistä seuraa epävarmuutta vaikutusten ja mahdollisten varotoimien tarpeellisuuden arvioinnissa. Ennusteiden kehittäminen vaatiikin edelleen huomattavaa panostusta tutkimustyöhön.

Myös suuret kansainväliset vakuutusyhtiöt ovat alkaneet huomioida avaruussään. Voimakas GIC-tapahtuma vaikuttaa kaikkialla maapallolla ja voi siten aiheuttaa maailmanlaajuisia taloudellisia seurauksia. Vakuutusyhtiöt tarvitsevat oman toimintansa kannalta tietoa avaruusmyrskyjen todennäköisyydestä ja mahdollisten haittojen suuruudesta.

NASAn työryhmässä eri aloilla toimivien osallistujien näkemyksistä koottiin yhteenveto ja lisäksi sarja yksityiskohtaisempia tutkimusartikkeleita. Ilmatieteen laitokselta työhön osallistui kaksi tutkijaa, joilla on pitkä kokemus GIC:n mallintamisesta sähköverkoissa.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ari Viljanen, puh. 0295394668, ari.viljanen@fmi.fi

Yhteenvetoartikkeli on julkaistu Space Weather -lehdessä:
Pulkkinen, A., E. Bernabeu, A. Thomson, A. Viljanen, R. Pirjola, et al., 2017: Geomagnetically induced currents: Science, engineering and applications readiness. Space Weather, 15, doi:10.1002/2016SW001501.
http://dx.doi.org/10.1002/2016SW001501

Työryhmän muista julkaisuista Ilmatieteen laitokselta oli mukana kirjoittaja myös seuraavassa artikkelissa:
Boteler, D.H. and R.J. Pirjola, 2017: Modeling geomagnetically induced currents. Space Weather, 15, 258-276, doi:10.1002/2016SW001499.
http://dx.doi.org/10.1002/2016SW001499


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter