Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset vaikuttavat hiilen kiertoon maapallolla heijastamalla ja absorboimalla auringonvaloa. Hiukkasten viilentävä vaikutus hidastaa karikkeen hajoamista, mikä lisää hiilen sitoutumista maaperään.

Vähentämällä maahan tulevaa auringonvaloa metsäpalojen pienhiukkaset toisaalta heikentävät kasvien kasvua, mikä johtaa vähäisempään hiilidioksidin sitoutumiseen maaperään. "Ensimmäinen prosessi on kuitenkin voimakkaampi, joten metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset lisäävät maaperään sitoutuvaa hiilidioksidin määrää", sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti-Ilari Partanen. Metsäpalojen pienhiukkasten ansiosta maaperään sitoutunut hiili on osittain hidastanut ilmakehän ja sitä kautta myös merien hiilidioksidipitoisuuden kasvua. Kyse on kuitenkin erittäin pienistä määristä ihmiskunnan päästöihin verrattuna.

Tutkimuksessa käytettiin kahta erillistä ilmastomallia, jotta pienhiukkasten vaikutukset sekä maapallon säteilytasapainoon että hiilenkiertoon saatiin kuvattua mahdollisimman hyvin. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa metsäpaloista syntyvien pienhiukkasten vaikutus hiilenkiertoon mallinnettiin ilmastomallilla, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen pienhiukkasista. Tämä globaali ilmastomallitutkimus täydentää aiempia mittauksiin perustuvia metsäpalojen paikallisia vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research Letters –lehdessä, ja sitä rahoittivat Concordia Institute for Water, Energy and Sustainable Systems ja Emil Aaltosen säätiö. Tutkimus tehtiin Concordia-yliopiston (Montreal, Kanada) ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä.

Lisätietoja:

Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi

Landry, J.-S., Partanen, A.-I., Matthews, H. D: Carbon cycle and climate effects of forcing from fire-emitted aerosols, Environmental Research Letters, 12, 025002, 2017

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa51de

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701

Tiedeuutiset:
viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
puh. 029 539 2231