Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset vaikuttavat hiilen kiertoon maapallolla heijastamalla ja absorboimalla auringonvaloa. Hiukkasten viilentävä vaikutus hidastaa karikkeen hajoamista, mikä lisää hiilen sitoutumista maaperään.

Vähentämällä maahan tulevaa auringonvaloa metsäpalojen pienhiukkaset toisaalta heikentävät kasvien kasvua, mikä johtaa vähäisempään hiilidioksidin sitoutumiseen maaperään. "Ensimmäinen prosessi on kuitenkin voimakkaampi, joten metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset lisäävät maaperään sitoutuvaa hiilidioksidin määrää", sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti-Ilari Partanen. Metsäpalojen pienhiukkasten ansiosta maaperään sitoutunut hiili on osittain hidastanut ilmakehän ja sitä kautta myös merien hiilidioksidipitoisuuden kasvua. Kyse on kuitenkin erittäin pienistä määristä ihmiskunnan päästöihin verrattuna.

Tutkimuksessa käytettiin kahta erillistä ilmastomallia, jotta pienhiukkasten vaikutukset sekä maapallon säteilytasapainoon että hiilenkiertoon saatiin kuvattua mahdollisimman hyvin. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa metsäpaloista syntyvien pienhiukkasten vaikutus hiilenkiertoon mallinnettiin ilmastomallilla, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen pienhiukkasista. Tämä globaali ilmastomallitutkimus täydentää aiempia mittauksiin perustuvia metsäpalojen paikallisia vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research Letters –lehdessä, ja sitä rahoittivat Concordia Institute for Water, Energy and Sustainable Systems ja Emil Aaltosen säätiö. Tutkimus tehtiin Concordia-yliopiston (Montreal, Kanada) ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä.

Lisätietoja:

Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi

Landry, J.-S., Partanen, A.-I., Matthews, H. D: Carbon cycle and climate effects of forcing from fire-emitted aerosols, Environmental Research Letters, 12, 025002, 2017

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa51de

 


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter