Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Metsien tuulituhoille alttiiden alueiden kartoittamista voidaan tehdä entistä tarkemmin

Metsien tuulituhoille alttiiden alueiden kartoittamista voidaan tehdä entistä tarkemmin

Metsillä on tärkeä rooli Suomen biotalousstrategiassa. Lisääntyvä puunkäyttö lisää harvennus- ja aukkohakkuita ja samalla tuulituhojen riskejä. Hyödyntämällä yksityiskohtaisia paikkatietoaineistoja sekä ilmastotietoja, on mahdollista kartoittaa tuulituhoille alttiimmat alueet ja hyödyntää tietoa hakkuiden suunnittelussa.

Metsiin pohjautuvalla biotaloudella on kasvava merkitys pyrittäessä hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistettäessä kestävää taloudellista kehitystä. Suomessa yli 50 % biotaloudesta pohjaa kestävästi toteutettuun metsien hoitoon ja hyödyntämiseen. Voimakkaat tuulet ovat Suomessa suurin abioottisten metsätuhojen aiheuttaja. Metsien lisääntyvä hyödyntäminen kasvattaa metsien hakkuita ja tämä voi edelleen lisätä tuulituhoille alttiita metsäalueita. Tuulituhoriskiä voidaan pienentää huomioimalla tuulituhoriski jo hakkuita suunniteltaessa.

Säähavaintojen ja säähavaintoihin pohjautuvien ns. uudelleenanalyysien avulla voidaan arvioida voimakkaiden tuulten alueellinen vaihtelu karkealla muutaman kymmenen kilometrin alueellisella tarkkuudella. Metsätaloudessa tarvitaan kuitenkin alueellisesti yksityiskohtaisempaa tietoa tuulituhoriskialueista.

Tuulikentän alueelliseen vaihteluun vaikuttaa maaston muodot ja maankäyttö. Avoimella merellä, järvillä ja tuntureiden huipuilla tuulee voimakkaammin kuin metsäisissä paikoissa. Samoin vaarojen tuulenpuoleisilla rinteillä tuuli on voimakkaampaa kuin vaaran juurella. Maaston korkeusvaihtelut sekä maankäyttötiedot ovat saatavilla suurella alueellisella tarkkuudella. Näiden paikkatietoaineistojen sekä analysointiin soveltuvien ohjelmistotyövälineiden avulla voidaan kartoittaa tuulituhoille alttiimmat alueet ja tarkentaa karkean alueellisen tarkkuuden tuuliarvioita. Kehittämäämme voimakkaiden tuulten alueellistamismenetelmää testattiin 26 eri puolilla Suomea sijaitsevan säähavaintoaseman sijaintipaikoille sekä Pohjois-Suomeen Pyhätunturin alueelle. Sovelluksemme tuulikentän alueellinen vaihtelu arvioitiin 20 metrin tarkkuudella. Tutkimuksen mukaan menetelmä pystyi hyvin kuvaamaan voimakkaiden tuulten alueellista vaihtelua tyypillisessä suomalaisessa maastossa ja menetelmää voidaan soveltaa metsätuhoriskien arvioin apuna.

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa "Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (Forbio)" –hanketta.

Lisätietoja:

Tutkija Ari Venäläinen, puh. 050 313 7185, ari.venalainen@fmi.fi

Venäläinen, A., Laapas, M., Pirinen, P., Horttanainen, M., Hyvönen, R., Lehtonen, I., Junila, P., Hou, M. ja Peltola, H., 2017. Estimation of the high-spatial-resolution variability in extreme wind speeds for forestry applications. Earth Syst. Dynam., 8, 529–545, 2017, https://doi.org/10.5194/esd-8-529-2017.

http://www.earth-syst-dynam.net/8/529/2017/


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter