Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Parannettu malli kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin

Parannettu malli kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin

Suomen pelastushenkilöstö on käyttänyt matemaattis-fysikaalista ESCAPE-mallia jo yli parikymmentä vuotta kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin. Ilmatieteen laitos on nyt ottanut käyttöön parannetun version, jonka käyttö on aiempaa yksinkertaisempaa ja tulokset tarkempia. Uusi versiossa on käytössä parhaita saatavilla olevia säätietoja leviämis- ja vaara-alueita arvioitaessa.

ESCAPE-mallin kehittämisen tavoitteena on ollut pelastuspalvelun toiminnan edistäminen kemikaalionnettomuuksissa. ESCAPE-mallin fysikaalis-kemiallista rakennetta on parannettu vastaamaan uusimpia tutkimustuloksia. Malliuudistuksen yhteydessä on siirrytty ilmakehän tilan käsittelyssä käyttämään uusimpien tutkimustulosten mukaisia ratkaisuja. "Malliennusteet ovat aiempaa nopeammin käytettävissä päätettäessä esimerkiksi evakuointi- ja suojautumistoimenpiteistä", Ilmatieteen laitoksen professori Jaakko Kukkonen toteaa.

Uusi malli mahdollistaa jatkuvasti saatavilla olevien luotettavien säätietojen käytön. Tämä nopeuttaa ohjelman käyttöä, parantaa osaltaan ennusteiden tarkkuutta sekä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta erityisesti onnettomuuspaikalla vallitsevan säätilanteen kuvauksessa. Uusitulla mallilla voidaan myös laskea leviämisennusteita kahdeksi vuorokaudeksi eteenpäin pitkäkestoisissa tilanteissa tai suuronnettomuuksissa. Malli soveltuu erinomaisesti myös koulutustarkoituksiin ja varauduttaessa ennakolta onnettomuustilanteisiin.

Uusitun mallin tuottamia numeerisia tuloksia on vertailtu muun muassa kuuden Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehdyn kenttäkokeen mitattuihin aineistoihin. Mallin ennusteiden todettiin vastaavan mittauksia suhteellisen hyvin tai erinomaisesti.

Aiempi ESCAPEn malliversio toimi vain Windows-ympäristössä toimivissa pöytätietokoneissa. Uusi ohjelmaversio perustuu Internet-selainten käyttöön. Se toimii siten mikrotietokoneiden lisäksi mm. tableteilla ja matkapuhelimissa. Ohjelma toimii ainakin yleisimpien verkkoselainten uusimmissa versioissa. Internet-tekniikkaan ja sääaineiston automatisoituun käyttöön pohjautuva ohjelmaversio parantaa mallin soveltuvuutta operatiivisessa käytössä.

Sovelluksen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Palosuojelurahastolta.

Lisätietoja:

Prof. Jaakko Kukkonen, puh. 050 5202 684, jaakko.kukkonen@fmi.fi

http://ilmatieteenlaitos.fi/escape

Kukkonen, J., Nikmo, J. and Riikonen, K., 2017. An improved version of the consequence analysis model for chemical emergencies, ESCAPE. Atmos. Environ. 150, pp. 198-209, doi:10.1016/j.atmosenv.2016.11.050.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016309414


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter