Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Parannettu malli kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin

Parannettu malli kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin

Suomen pelastushenkilöstö on käyttänyt matemaattis-fysikaalista ESCAPE-mallia jo yli parikymmentä vuotta kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin. Ilmatieteen laitos on nyt ottanut käyttöön parannetun version, jonka käyttö on aiempaa yksinkertaisempaa ja tulokset tarkempia. Uusi versiossa on käytössä parhaita saatavilla olevia säätietoja leviämis- ja vaara-alueita arvioitaessa.

ESCAPE-mallin kehittämisen tavoitteena on ollut pelastuspalvelun toiminnan edistäminen kemikaalionnettomuuksissa. ESCAPE-mallin fysikaalis-kemiallista rakennetta on parannettu vastaamaan uusimpia tutkimustuloksia. Malliuudistuksen yhteydessä on siirrytty ilmakehän tilan käsittelyssä käyttämään uusimpien tutkimustulosten mukaisia ratkaisuja. "Malliennusteet ovat aiempaa nopeammin käytettävissä päätettäessä esimerkiksi evakuointi- ja suojautumistoimenpiteistä", Ilmatieteen laitoksen professori Jaakko Kukkonen toteaa.

Uusi malli mahdollistaa jatkuvasti saatavilla olevien luotettavien säätietojen käytön. Tämä nopeuttaa ohjelman käyttöä, parantaa osaltaan ennusteiden tarkkuutta sekä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta erityisesti onnettomuuspaikalla vallitsevan säätilanteen kuvauksessa. Uusitulla mallilla voidaan myös laskea leviämisennusteita kahdeksi vuorokaudeksi eteenpäin pitkäkestoisissa tilanteissa tai suuronnettomuuksissa. Malli soveltuu erinomaisesti myös koulutustarkoituksiin ja varauduttaessa ennakolta onnettomuustilanteisiin.

Uusitun mallin tuottamia numeerisia tuloksia on vertailtu muun muassa kuuden Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehdyn kenttäkokeen mitattuihin aineistoihin. Mallin ennusteiden todettiin vastaavan mittauksia suhteellisen hyvin tai erinomaisesti.

Aiempi ESCAPEn malliversio toimi vain Windows-ympäristössä toimivissa pöytätietokoneissa. Uusi ohjelmaversio perustuu Internet-selainten käyttöön. Se toimii siten mikrotietokoneiden lisäksi mm. tableteilla ja matkapuhelimissa. Ohjelma toimii ainakin yleisimpien verkkoselainten uusimmissa versioissa. Internet-tekniikkaan ja sääaineiston automatisoituun käyttöön pohjautuva ohjelmaversio parantaa mallin soveltuvuutta operatiivisessa käytössä.

Sovelluksen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Palosuojelurahastolta.

Lisätietoja:

Prof. Jaakko Kukkonen, puh. 050 5202 684, jaakko.kukkonen@fmi.fi

http://ilmatieteenlaitos.fi/escape

Kukkonen, J., Nikmo, J. and Riikonen, K., 2017. An improved version of the consequence analysis model for chemical emergencies, ESCAPE. Atmos. Environ. 150, pp. 198-209, doi:10.1016/j.atmosenv.2016.11.050.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016309414


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701