Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Säämallin ennustamat säteilyvuot vastaavat hyvin Suomen havaintoja

Säämallin ennustamat säteilyvuot vastaavat hyvin Suomen havaintoja

Auringonsäteilyn eli lyhytaaltoisen säteilyvuon ja ilmakehän lämpösäteilyn eli pitkäaaltoisen säteilyvuon laskenta on tärkeää. HIRLAM-säämallin ennustamia säteilyvoita verrattiin Jokioisissa ja Sodankylässä tehtyihin havaintoihin. Vertailuun käytettiin laajaa aineistoa: kolmen tunnin keskiarvoja kymmenen vuoden ajalta 2006-2016. Osoittautui, että malli ja havainnot vastaavat hyvin toisiaan varsinkin pilvettömissä tilanteissa. Pilvisissä tilanteissa HIRLAM-mallin ilmakehä näyttää päästävän hiukan liikaa auringonsäteilyä lävitseen. Mallin pilvet ja kostea ilma tuottavat myös pitkäaaltosäteilyä keskimäärin muutaman W/m2 enemmän kuin havaitaan. Samansuuntaisia tuloksia saatiin, kun yksinkertaistetuissa mallikokeissa verrattiin HIRLAM:in säteilyparametrisointien tuottamia säteilyvoita yksityiskohtaisten säteilynkuljetusmallien laskemiin. 
 
Ilmatieteen laitoksen uudessa HARMONIE-AROME säämallissa on nyt käytettävissä kolme lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn laskentamenetelmää, joista HIRLAM:in menetelmä on nopein ja yksinkertaisin. Sitä voidaankin ennustetta laskettaessa soveltaa joka hetkellä ja joka pisteessä toisin kuin mutkikkaampaa perusmenetelmää, jossa taas säteilyn eri aallonpituuksia käsitellään tarkemmin. Suurimmat erot menetelmien välillä näyttävät liittyvän pilvien ja säteilyn vuorovaikutukseen. Useamman eri säteilyskeeman käyttö voi tarjota uusia mahdollisuuksia todennäköisyysennusteiden tekoon.
 
Ilmatieteen laitoksen HIRLAM-mallissa otettiin käyttöön prof. Hannu Savijärven Helsingin yliopistossa kehittämä nopea säteilyn parametrisointimenetelmä jo vuonna 1993. Menetelmän perusversiota käytetään mallissa edelleenkin, ja sen parannettu versio on tuotu HARMONIE-AROME-säämalliin. Advances in Science and Research –lehdessä julkaistussa artikkelissa on dokumentoitu uusin versio sekä verrattu HIRLAM-mallin laskemia säteilyvoita suomalaisiin havaintoihin. Artikkelissa käsitellään myös mahdollisuuksia ja ongelmia, jotka liittyvät säteilyhavaintojen käyttöön säämallien tulosten todentamisessa. Mukana kirjoittajina ovat myös alkuperäisen HIRLAMin säteilylaskentamenetelmän tekijät ja kehittäjät.

Lisätietoja:

Laura Rontu, laura.rontu@fmi.fi

Laura Rontu, Emily Gleeson, Petri Räisänen, Kristian Pagh Nielsen, Hannu Savijärvi  and

Bent Hansen Sass : The HIRLAM fast radiation scheme for mesoscale numerical weather prediction models. Adv. Sci. Res., 14, 195–215, 2017.
https://doi.org/10.5194/asr-14-195-2017.


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter