Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Säämallin ennustamat säteilyvuot vastaavat hyvin Suomen havaintoja

Säämallin ennustamat säteilyvuot vastaavat hyvin Suomen havaintoja

Auringonsäteilyn eli lyhytaaltoisen säteilyvuon ja ilmakehän lämpösäteilyn eli pitkäaaltoisen säteilyvuon laskenta on tärkeää. HIRLAM-säämallin ennustamia säteilyvoita verrattiin Jokioisissa ja Sodankylässä tehtyihin havaintoihin. Vertailuun käytettiin laajaa aineistoa: kolmen tunnin keskiarvoja kymmenen vuoden ajalta 2006-2016. Osoittautui, että malli ja havainnot vastaavat hyvin toisiaan varsinkin pilvettömissä tilanteissa. Pilvisissä tilanteissa HIRLAM-mallin ilmakehä näyttää päästävän hiukan liikaa auringonsäteilyä lävitseen. Mallin pilvet ja kostea ilma tuottavat myös pitkäaaltosäteilyä keskimäärin muutaman W/m2 enemmän kuin havaitaan. Samansuuntaisia tuloksia saatiin, kun yksinkertaistetuissa mallikokeissa verrattiin HIRLAM:in säteilyparametrisointien tuottamia säteilyvoita yksityiskohtaisten säteilynkuljetusmallien laskemiin. 
 
Ilmatieteen laitoksen uudessa HARMONIE-AROME säämallissa on nyt käytettävissä kolme lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn laskentamenetelmää, joista HIRLAM:in menetelmä on nopein ja yksinkertaisin. Sitä voidaankin ennustetta laskettaessa soveltaa joka hetkellä ja joka pisteessä toisin kuin mutkikkaampaa perusmenetelmää, jossa taas säteilyn eri aallonpituuksia käsitellään tarkemmin. Suurimmat erot menetelmien välillä näyttävät liittyvän pilvien ja säteilyn vuorovaikutukseen. Useamman eri säteilyskeeman käyttö voi tarjota uusia mahdollisuuksia todennäköisyysennusteiden tekoon.
 
Ilmatieteen laitoksen HIRLAM-mallissa otettiin käyttöön prof. Hannu Savijärven Helsingin yliopistossa kehittämä nopea säteilyn parametrisointimenetelmä jo vuonna 1993. Menetelmän perusversiota käytetään mallissa edelleenkin, ja sen parannettu versio on tuotu HARMONIE-AROME-säämalliin. Advances in Science and Research –lehdessä julkaistussa artikkelissa on dokumentoitu uusin versio sekä verrattu HIRLAM-mallin laskemia säteilyvoita suomalaisiin havaintoihin. Artikkelissa käsitellään myös mahdollisuuksia ja ongelmia, jotka liittyvät säteilyhavaintojen käyttöön säämallien tulosten todentamisessa. Mukana kirjoittajina ovat myös alkuperäisen HIRLAMin säteilylaskentamenetelmän tekijät ja kehittäjät.

Lisätietoja:

Laura Rontu, laura.rontu@fmi.fi

Laura Rontu, Emily Gleeson, Petri Räisänen, Kristian Pagh Nielsen, Hannu Savijärvi  and

Bent Hansen Sass : The HIRLAM fast radiation scheme for mesoscale numerical weather prediction models. Adv. Sci. Res., 14, 195–215, 2017.
https://doi.org/10.5194/asr-14-195-2017.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701