Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Savun kulkeutumisen mallintamisessa vielä parantamisen varaa

Savun kulkeutumisen mallintamisessa vielä parantamisen varaa

Satelliittimittaukset osoittavat, että ilmakehämallit osaavat kuvata savupilvien sijainnin lähellä niiden lähteitä. Savujen kulkeuduttua kauemmaksi mallit sijoittavat ne kuitenkin yleensä liian matalalle.

Maastopalot tuottavat ilmakehään merkittäviä määriä hivenkaasuja sekä pienhiukkasia. Päästöjen määrät ja ominaisuudet riippuvat pitkältä palamisalueesta sekä palavasta kasvillisuudesta. Maastopaloista syntyy runsaasti esimerkiksi mustasta hiilestä koostuvia pienhiukkasia, joilla on merkittäviä ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Kolmasosa maailman maastopalopäästöistä syntyy Kaakkois-Afrikan savannien palamisesta. Näistä paloista syntyvät savupilvet kulkeutuvat tuhansia kilometrejä länteen aina Atlantin valtamerelle, jossa niillä on suuri vaikutus pilvien ominaisuuksiin.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana tutkimuksessa, jossa arvioitiin miten hyvin ilmakehämallit pystyvät kuvaamaan Kaakkois-Afrikassa syntyneiden savupilvien kulkeutumista ilmakehässä.

Tutkimuksessa selvisi, että kaikki mallit pystyivät kuvaamaan savupilvien korkeusjakauman lähellä niiden lähteitä. Meren ylle kulkeutuneen savun suhteen mallien tulokset poikkesivat kuitenkin merkittävästi satelliittihavainnoista. Mallinnetut savupilvet vajosivat liian nopeasti ilmakehän alempiin kerroksiin. "Tämä on merkittävä havainto, sillä ilmastovaikutuksia arvioitaessa on tärkeää tietää tarkasti pienhiukkasten ja pilvien keskinäinen sijainti. Mallien ja mittausten välisen eron syynä vaikuttaisi olevan mallinnettujen hiukkasten liian tehokas vajoaminen", Tero Mielonen täsmentää. 

Tutkimuksessa verrattiin viittä ilmakehämallia satelliitista tehtyihin lidar-mittauksiin. "Lidar-mittausten avulla pystyttiin arvioimaan, miten hyvin mallinnettujen savupilvien sijainti eri korkeuksilla vastasi todellisuutta", täsmentää Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Tero Mielonen. 

Tutkimus tehtiin yhteistyössä useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistoiden kanssa ja se julkaistiin Journal of Geophysical Research: Atmospheres -lehdessä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Tero Mielonen, puh. 050 401 8738, tero.mielonen@fmi.fi

Das, S., H. Harshvardhan, H. Bian, M. Chin, G. Curci, A. P. Protonotariou, T. Mielonen, K. Zhang, H. Wang, and X. Liu (2017), Biomass burning aerosol transport and vertical distribution over the South African-Atlantic region, J. Geophys. Res. Atmos., 122, 6391–6415, doi:10.1002/2016JD026421.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JD026421/abstract

 


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter