Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Tilastoja järvilämpötiloista säämallien käyttöön

Tilastoja järvilämpötiloista säämallien käyttöön

Järvet vaikuttavat säähän ja ilmastoon varsinkin Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa sekä Kanadassa. Tärkein säähän vaikuttava tekijä on järven veden tai lumen ja jään pintalämpötila.

Ilmatieteen laitoksen käyttämät sää- ja ilmastomallit ennustavat järvilämpötiloja. Myös SYKE:n lämpötilahavainnot ovat mallien käytettävissä. Jotta havaintoja voitaisiin paremmin käyttää säämallien alkutilana, tarvitaan tietoa niiden tilastollisista ominaisuuksista.

Tellus-tiedelehdessä keväällä julkaistussa artikkelissa laskettiin Fennoscandian järvilämpötilojen tilastollisia ominaisuuksia käyttäen sekä SYKE:n havaintoja että Terra- ja Aqua-satelliittien mittaamia tietoja viiden kesäkauden ajalta vuosina 2010-2014. Keskilämpötilojen ja muiden perustietojen lisäksi säämalli tarvitsee tietoja havaintojen virheestä sekä siitä, miten eri järvien havainnot riippuvat toisistaan. Riippuvuuteen vaikuttavat paitsi etäisyydet, myös järvien syvyydet. Syvien järvien pintalämpötilat muuttuvat hitaammin kuin matalien ja varsinkin keväällä jäiden lähdön jälkeen lämpötiloissa on suuria paikallisia eroja. Tilastollisesti näitä yhteyksiä kuvataan etäisyydestä ja syvyydestä riippuvien autokorrelaatio- ja rakennefunktioiden avulla.

Säämallissa erillisten järvien lämpötilahavainnot interpoloidaan mallin laskentaruudukon jokaiseen pisteeseen, myös sellaisille järville joista havaintoja ei ole. Juuri tähän niin kutsuttuun objektiiviseen analyysiin tarvitaan artikkelissa johdettuja tilastollisia funktioita. Jokaisessa säämallin järvipisteessä elää pieni järvimalli, jonka tekemiä ennusteita voidaan korjata laskentaruudukkoon levitettyjen havaintojen avulla. Havaintojen korjaama järvien tila on saatavana muutaman tunnin välein joka päivä. Kehitettyjä menetelmiä on tarkoitus soveltaa päivittäisessä ennustustyössä.

More information: 

Ekaterina Kurzeneva, ekaterina.kurzeneva@fmi.fi

Lisätietoja: Laura Rontu, laura.rontu@fmi.fi

Homa Kheyrollah Pour, Margarita Choulga, Kalle Eerola, Ekaterina Kourzeneva, Laura Rontu, Feng Pan & Claude R. Duguay (2017) . Towards improved objective analysis of lake surface water temperature in a NWP model: preliminary assessment of statistical properties, Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 69:1, 1313025, DOI: 10.1080/16000870.2017.1313025

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701