Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Tilastoja järvilämpötiloista säämallien käyttöön

Tilastoja järvilämpötiloista säämallien käyttöön

Järvet vaikuttavat säähän ja ilmastoon varsinkin Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa sekä Kanadassa. Tärkein säähän vaikuttava tekijä on järven veden tai lumen ja jään pintalämpötila.

Ilmatieteen laitoksen käyttämät sää- ja ilmastomallit ennustavat järvilämpötiloja. Myös SYKE:n lämpötilahavainnot ovat mallien käytettävissä. Jotta havaintoja voitaisiin paremmin käyttää säämallien alkutilana, tarvitaan tietoa niiden tilastollisista ominaisuuksista.

Tellus-tiedelehdessä keväällä julkaistussa artikkelissa laskettiin Fennoscandian järvilämpötilojen tilastollisia ominaisuuksia käyttäen sekä SYKE:n havaintoja että Terra- ja Aqua-satelliittien mittaamia tietoja viiden kesäkauden ajalta vuosina 2010-2014. Keskilämpötilojen ja muiden perustietojen lisäksi säämalli tarvitsee tietoja havaintojen virheestä sekä siitä, miten eri järvien havainnot riippuvat toisistaan. Riippuvuuteen vaikuttavat paitsi etäisyydet, myös järvien syvyydet. Syvien järvien pintalämpötilat muuttuvat hitaammin kuin matalien ja varsinkin keväällä jäiden lähdön jälkeen lämpötiloissa on suuria paikallisia eroja. Tilastollisesti näitä yhteyksiä kuvataan etäisyydestä ja syvyydestä riippuvien autokorrelaatio- ja rakennefunktioiden avulla.

Säämallissa erillisten järvien lämpötilahavainnot interpoloidaan mallin laskentaruudukon jokaiseen pisteeseen, myös sellaisille järville joista havaintoja ei ole. Juuri tähän niin kutsuttuun objektiiviseen analyysiin tarvitaan artikkelissa johdettuja tilastollisia funktioita. Jokaisessa säämallin järvipisteessä elää pieni järvimalli, jonka tekemiä ennusteita voidaan korjata laskentaruudukkoon levitettyjen havaintojen avulla. Havaintojen korjaama järvien tila on saatavana muutaman tunnin välein joka päivä. Kehitettyjä menetelmiä on tarkoitus soveltaa päivittäisessä ennustustyössä.

More information: 

Ekaterina Kurzeneva, ekaterina.kurzeneva@fmi.fi

Lisätietoja: Laura Rontu, laura.rontu@fmi.fi

Homa Kheyrollah Pour, Margarita Choulga, Kalle Eerola, Ekaterina Kourzeneva, Laura Rontu, Feng Pan & Claude R. Duguay (2017) . Towards improved objective analysis of lake surface water temperature in a NWP model: preliminary assessment of statistical properties, Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 69:1, 1313025, DOI: 10.1080/16000870.2017.1313025

 


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter