Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Tilastotieteestä lisäpotkua ilmastoennusteitten tulkintaan

Tilastotieteestä lisäpotkua ilmastoennusteitten tulkintaan

Tehokkaampi tulosten tilastollinen käsitettely parantaisi ymmärtämystämme ilmastojärjestelmän toiminnasta ja vaihteluista. On myös perusteltua olettaa, että edistyneiden tilastollisten menetelmien laajempi käyttö järkevöittäisi uusien ennusteiden laadintaa.

Vain pientä osaa ilmastomallitulosten valtavasta määrästä on tutkittu. Tuoreen tutkimuksen kirjoittajat kyseenalaistavat nykyisten ilmastoennusteiden suunnittelun ja tulkinnan.

Ilmastomallit tuottavat laajoja, jo petatavuihin kasvaneita, aineistoja, jotka kuvaavat ilmastojärjestelmän monimutkaista toimintaa, monia ilmiöitä ja sisäisiä vuorovaikutuksia. Tästä huolimatta ymmärryksemme ilmastojärjestelmän toiminnasta on pahasti vajavainen. Yksi ongelma on se, että ilmastomallien tuottamaa aineistoa on käsitelty kovin rajoitetusti. "Halusimme määrittää ilmastomallien parviaineiston tilastollisen epävarmuuden, mikä on hankalaa, sillä aineistossa on paljon sisäisiä riippuvuuksia. Tähän liittyy kysymys siitä, miten paljon uutta tietoa uudet ilmastomalliajot tuottavat. Toisin sanoen: Miten ajot tulisi suunnitella, jotta niiden tuoma lisäarvo parviennusteessa olisi mahdollisimman suuri?", pohtii tutkimusprofessori Petteri Uotila.

Tähän asti ilmastomallinnus on ollut paljolti fyysikkojen käsissä. Tilastotieteilijät  voisivat kuitenkin merkittävästi avustaa ilmastomalliennusteiden laadinnassa ja tärkeiden tulosten louhinnassa valtavasta parviennusteaineistosta. Näin rajalliset laskentaresurssit optimoitaisiin niille ilmastomalliajoille, jotka tuottavat mahdollisimman paljon uutta informaatiota. Kirjoittajat rohkaisevatkin ilmastomallittajia lisäämään yhteistyötä tilastotieteilijöitten kanssa.

Kansanvälistä tutkimusryhmää rahoittivat Pohjoismaat, EU ja Yhdysvallat.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Petteri Uotila, puh. 050 361 0587, petteri.uotila@fmi.fi,

Benestad, R., Sillmann, J., Thorarinsdottir, T. L., Guttorp, P., d. S.  Mesquita, M., Tye, M. R., Uotila, P., Fox Maule, C., Thejll, P., Drews, M., and Parding, K., New vigour involving statisticians to overcome ensemble fatigue, Nature Climate Change, 7(10), 697–703, doi:10.1038/nclimate3393 (2017).

http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n10/full/nclimate3393.html?foxtrotcallback=true


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter