Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Uusia arvioita käytettävissä olevalle hiilibudjetille

Uusia arvioita käytettävissä olevalle hiilibudjetille

Ilmatieteen laitos on ollut mukana tutkimuksessa, jossa on arvioitu sekä ilmastomallituloksiin että mittauksiin perustuen, kuinka paljon hiilidioksidia ilmakehään voidaan enimmillään päästää, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi.

Tuoreessa tutkimuksessa on arvioitu, että jos otetaan huomioon pelkät hiilidioksidipäästöt, maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen asteeseen tarkoittaisi noin 5000 gigatonnin kokoista hiilidioksidibudjettia. Tällä hetkellä jo pelkät ihmisperäiset hiilidioksidipäätöt ovat noin 36 gigatonnia vuodessa. "Valitettavasti tästä hiilibudjetista jo noin 2000 gigatonnia on jo päästetty ilmakehään, kun lasketaan yhteen ihmiskunnan päästöt esiteolliselta ajalta lähtien eli tilanne on huolestuttava", selittää tällä hetkellä Concordia-yliopistossa tutkimusta tekevä Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti-Ilari Partanen, joka oli mukana tutkimuksessa.

Kun hiilibudjettia laskettaessa otetaan huomioon myös muiden kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus, jäljelle jäävät päästömäärät ovat vieläkin pienempiä. "5000 gigatonnin sijasta puhutaankin enää vain noin 4000 gigatonnista hiilidioksidia. Näiden kahden arvion eroon vaikuttaa suuresti ihmiskunnan ilmastopolitiikan kehitys. Jos muiden kasvihuonekaasujen ja nokihiukkasten päästöt saadaan vähenemään tehokkaasti, kasvattaa se hiukan hiilibudjettiarvioita", Partanen toteaa.

Hiilibudjetteihin liittyy suuria epävarmuuksia

"Hiilibudjetti on helpon ymmärrettävyytensä takia erinomainen työkalu ilmastopolitiikan tueksi", kertoo Partanen. Siihen sisältyy olennaisesti käsitys siitä, että kasvihuonekaasupäästöt on saatava nollaan ja aikaa tähän on vain rajallisesti.

Hiilibudjetteihin liittyy vielä suuria epävarmuuksia, johtuen sekä ilmaston puutteellisesta ymmärtämisestä että tulevaisuuden ilmastopolitiikasta onnistumisesta. Ilmaston lämpeneminen riippuu yllättävän lineaarisesti ihmiskunnan tuottamista hiilidioksidipäästöistä sitten esiteollisen ajan riippumatta milloin ja missä nämä päästöt ovat syntyneet. Tätä riippuvuussuhdetta hyödyntämällä voidaan määrittää tiettyä maapallon keskilämpötilan nousua vastaava niin kutsuttu hiilibudjetti.

Tutkimus julkaistiin Current Climate Change Reports –lehdessä, ja sitä rahoittivat Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) ja Emil Aaltosen säätiö. Katsausartikkelissa oli kirjoittajina tutkijoita kanadalaisista Concordia-yliopistosta, Sherbrooken yliopistosta ja Simon Fraser -yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta sekä brittiläisistä Oxfordin, Exeterin ja Leedsin yliopistoista.

Lisätietoja:

Tutkija Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi (Tavoitettavissa aikaeron takia parhaiten spostitse)

Matthews, H.D., Landry, JS., Partanen, AI. et al. Curr. Clim. Change Rep. (2017). doi:10.1007/s40641-017-0055-0

http://link.springer.com/article/10.1007/s40641-017-0055-0


Tiedeuutisten arkistosta löytyy lisää vanhempia tiedeuutisia.

Ilmatieteen laitoksen omat julkaisusarjat

Ilmatieteen laitoksella on kaksi omaa julkaisusarjaa:

 • FMI Contributions  (väitöskirjat)
 • FMI Reports (tutkimusraportteja)

Vuodesta 2016 lähtien kaikki näissä sarjoissa julkaistut teokset löytyvät Helsingin Yliopiston avoimesta digitaalisesta arkistosta Heldasta.

Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter