Arvot ovat teoreettisen keskiveden suhteen.

Kuvaajat:

12 kk: Punainen käyrä kuvaa jokaisen vuorokauden korkeimpia havaintoja, sininen matalimpia.

2+2 vrk: Siniset pisteet ovat havaittuja vedenkorkeuksia ja punaiset ennustettuja. Havainnon puuttuessa laskettu arvo näytetään violetilla.

Alla: Tuorein havainto joka asemalta.