Osatehtävät

Hanke koostuu seuraavista osatehtävistä

T1. Havaintoihin perustuvat sään ääri-ilmiöiden toistuvuudet

Lasketaan noin kymmenen eri puolella Suomea sijaitsevan säähavaintoaseman mittausten pohjalta keskeisten sääsuureiden ääriarvojen toistuvuusajat/-tasot hyödyntäen ns. eXtremes-ohjelmistoa. Työ laajentaa Venäläisen et al. (2005) kuvaamaa Suomen ilmastoaineistoa esittämällä tietoa sään ääri-ilmiöistä.

Lisätietoja: Hanna Tietäväinen, puh. 029 539 3512, sähköposti, etunimi.sukunimi@fmi.fi.

T2. AR4-ilmastomallikokeisiin perustuvat skenaariot

Vuonna 2007 ilmestyvää Hallitustenvälisen Ilmastonmuutospaneelin (IPCC) neljättä arviointiraporttia (AR4) varten ovat useat ilmastotutkimuskeskukset tehneet mallikokeita tulevaisuuden ilmastosta. Työssä selvitetään ilmastollisten keskiarvojen muuttumista tämän vuosisadan kuluessa näiden uusien ajojen perusteella ja verrataan tuloksia aiempiin arvioihin (esim. Jylhä et al. 2004; Ruosteenoja et al. 2005), jatkaen Karppasen (2006) aloittamaa työtä. Keskimääräisten ilmasto-olojen muuttumisen ohella voidaan tutkia myös ilmaston vaihtelevuuden ja sään ääri-ilmiöiden muutoksia.

Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja, puh. 029 539 4128, sähköposti, etunimi.sukunimi@fmi.fi.

T3. Ilmastonmuutoksen todennäköisyysennusteet

AR4-simulaatioiden perusteella lasketut lämpötilan ja sademäärän muutosskenaariot muunnetaan todennäköisyysjakaumiksi ottaen huomioon mallien väliset erot ja ilmaston luonnollinen vaihtelu. Menetelmää on jo kehitetty ja testattu alustavasti lämpötila- ja sadeilmaston 10-vuotiskeskiarvoihin (Räisänen & Ruokolainen, 2006). Tarvittaessa voidaan arvioida myös vuoden- ja vuodenaikaisarvojen todennäköisyysjakaumia ja tarkastella myös muita sellaisia ilmastosuureita, joista on saatavilla useiden ilmastomallien tuottamia pitkiä aikasarjoja.

Lisätietoja: Jouni Räisänen, puh. (09) 191 50872, sähköposti, etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

T4. Alueellisiin ilmastomallikokeisiin perustuvat skenaariot

Rajoitetun alueen ilmastomalleilla pyritään tarkentamaan alueellisesti maailmanlaajuisten ilmastomallien tuottamia simulaatioita. Työssä analysoidaan tiheällä alueellisella erotuskyvyllä mallitettujen ilmastosuureiden vuorokautisia aikasarjoja, ja laaditaan niiden perusteella skenaarioita mm. sään ääri-ilmiöiden esiintymisen muutoksista sopeutumistutkimusten tarpeisiin. Malliaineistojen lähteitä on kaksi; eurooppalainen PRUDENCE-hanke ja ruotsalainen ROSSBY-keskus.

Lisätietoja: Kirsti Jylhä, puh. 029 539 4125, sähköposti, etunimi.sukunimi@fmi.fi.

T5. Vuorovaikutus muiden hankkeiden kanssa

Hankkeen kutakin osatehtävää tarkennetaan muiden sopeutumistutkimusta tekevien ryhmien ilmaisemien tarpeiden perusteella

(Kysely ilmastoskenaarioiden tarpeesta

(Word-tiedosto). Lisäksi annetaan opastusta ilmastotiedon soveltamisesta sopeutumistutkimuksissa.

Lisätietoja: Heikki Tuomenvirta, puh. 029 539 4122, sähköposti, etunimi.sukunimi@fmi.fi.

25.6.2012