Hiukkasmittauksista saadaan vertailukelpoisia kalibrointikertoimien avulla

31.12.2018 14:24

Vertailukelpoiset hiukkasmittaukset ovat mahdollisia samoilla laitteilla kaikkialla Suomessa, kun käytetään oikeita kalibrointikertoimia, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Kuva: Tuija Vuorinen

Kuva: Tuija Vuorinen

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin vuosina 2014–2015 Kuopion vertailumittauskampanjassa määritetyt hiukkasmittausten kalibrointikertoimet soveltuvat muille Suomen mittauspaikkakunnille. Lisäksi tutkittiin sitä, miten hyvin Kuopiossa hyväksytyt mittalaitteet toimivat eri puolella Suomea.

Tutkimuksessa selvisi, että optiset mittalaitteet ovat herkempiä paikkakuntakohtaisille eroille kuin laitteet, jotka perustuvat betasäteilyn vaimenemiseen tai värähtelevän mikrovaa'an toimintaan. Tutkimus osoitti, että kaikkia Kuopion vertailussa käytettyjä laitteita voi käyttää hiukkasmittauksiin myös muualla Suomessa kalibrointikertoimien kanssa. Tuoreessa raportissa esitetään yhtenäiset kalibrointikertoimet, joita suositellaan käytettäväksi hiukkasmittauksissa Suomessa.

Jatkuvatoimisten hiukkasmittalaitteiden soveltuvuustutkimus toteutettiin Suomen ilmanlaadun seuranta-asemilla vuoden 2017 aikana. Vertailumittaukset tehtiin kahdeksalla mittausasemalla eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja tutkimuksen kohteena oli kahden eri kokoluokan hiukkasia.

Hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on 10 mikrometriä tai pienempi (PM10), kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi. Hengitettävien hiukkasten vertailu tehtiin Helsingissä Mäkelänkadulla, Imatralla, Naantalissa, Vaasassa, Oulussa ja Torniossa. Pienhiukkasten halkaisija on enintään 2,5 mikrometriä (PM2.5). Pienhiukkasten vertailumittauksia tehtiin Tampereella, Virolahdella ja Helsingissä Kalliossa ja Mäkelänkadulla.

Lisätietoja:

tutkija Mika Vestenius, Ilmatieteen laitos, p. 050 5241 975, mika.vestenius@fmi.fi

erikoistutkija Jari Waldén, Ilmatieteen laitos, p. 050 591 4615, jari.walden@fmi.fi

Raportti on saatavilla verkossa Helda-palvelussa.

Ilmatieteen laitos toimii ilmansuojelun lainsäädännön mukaisena ilmanlaadun kansallisena vertailulaboratoriona. Lisätietoja ilmanlaadun vertailulaboratoriosta: http://ilmatieteenlaitos.fi/laadunvarmennus