Arktiselle alueelle ennustetaan keskimääräistä korkeampia kesälämpötiloja

28.5.2019 12:43

Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n Arktinen ilmastokeskus ennustaa keskilämpötilojen olevan tavanomaista korkeampia arktisella alueella tulevana kesänä.

Kuva: Jouni Vainio

Kuva: Jouni Vainio

Jääpeitteen laajuuden odotetaan supistuvan tai olevan lähellä tavanomaista lukuun ottamatta Grönlantia ja Kanadan arktista aluetta.

Kuten kuluneena talvena, myös kesä-elokuun keskilämpötilojen odotetaan olevan tavanomaista korkeampia suurimmassa osassa arktista aluetta. Vuonna 2018 Itä-Siperiassa koettiin kaikkien aikojen toiseksi lämpimin marraskuu, joulukuu ja tammikuu. Tämän vuoden helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun lämpötilat olivat keskimääräistä korkeammat. Vain Kanadan itäisillä arktisilla alueilla lämpötilat jäivät tavanomaista matalammiksi.

Osissa arktista aluetta helmi-huhtikuussa 2019 havaittujen lisääntyneiden myrskyjen sekä edellisen kauden lämpötilan, sademäärän ja merijään poikkeamien taustalla vaikutti ilman pohjois-eteläsuuntainen (meridionaalinen) kiertoliike.

Arktisen alueen vuotuisen keskimääräisen lämpenemisnopeuden on todettu ja ennustettu jatkossakin olevan yli kaksinkertainen maapallon keskiarvoon verrattuna. Lämpötilan nousu on voimakkaampaa talvella kuin kesällä. Arktisen alueen vuotuisia ilman lämpötiloja on mitattu vuodesta 1900 alkaen. Vuosina 2014–2018 saadut tulokset ovat koko mittaushistorian korkeimmat. Pohjoisen Jäämeren jääpeitteen maksimilaajuudet olivat puolestaan vuosina 2015–2018 ennätysmäisen alhaiset. Jäämeren jään minimilaajuutta mitataan aina syyskuussa. Se on pienentynyt 75 prosenttia vuodesta 1979.

Kausiennusteita arktisille alueille tehdään yhteistyössä Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n käynnistämän Arktinen ilmastokeskus -konseptin (Arctic Regional Climate Centre) puitteissa. Ilmastonmuutoksen vakavuus ja sen vaikutukset olivat ratkaisevia päätettäessä koko arktista aluetta koskevien kausiennusteiden tekemisestä.

Kausiennusteilla tuetaan ilmastoriskien hallintaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja toteutetaan muun muassa päätöksentekijöille suunnattua tiedeviestintää. 

Arktinen ilmastokeskus kokoaa yhteen ilmastotietoa

Arctic Climate Forum -työryhmän kolmas kokous pidettiin 8.–9.5.2019 Rovaniemellä. Kokouksessa tarkasteltiin edellisen talvikauden ilmasto-oloja arktisella alueella ja tehtiin katsaus tulevaan kesäkauteen. Istuntoon osallistui Arktisen neuvoston pysyviä jäseniä, arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajia, tutkijoita Arktisen neuvoston kaikista jäsenvaltioista sekä laaja kattaus sidosryhmiä.

Kahdensuuntaiseksi vuoropuheluksi suunnitellussa istunnossa kuultiin sukupolvien ajan arktisella alueella asuneiden alkuperäiskansojen järjestöjen edustajia, jotka jakoivat kokemuksiaan muuttuvista olosuhteista ja kohtaamistaan haasteista ja esittivät, millaisia ennusteita ja ilmastopalveluja he tarvitsevat.

Ilmastofoorumiin kutsuttiin myös merenkulun ja matkailun edustajia. Nämä ryhmät tarvitsevat arktisen alueen ilmastoa ja säätä koskevaa tietoa suunnittelun, toiminnan turvallisuuden ja ympäristönsuojelullisten näkökohtien takaamiseksi.

Kanadan Ottawassa toukokuussa 2018 alkunsa saanut työryhmä jatkoi työtään lokakuussa 2018 virtuaalikokouksena. Nyt Rovaniemellä järjestetty tapahtuma merkitsee edistysaskelta Arktinen ilmastokeskus (ArcRCC) -verkostolle sen pyrkiessä osaksi pysyvää WMO RCC -verkostoa. Työryhmän kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ajankohdat on valittu jään muodostumisen ja sulamisen yhteyteen, mikä on tärkeä käännekohta Arktikassa.

Kaikki Arktisen neuvoston jäsenmaat ovat aktiivisesti mukana Arktinen ilmastokeskus -verkostossa. Arctic Climate Forum kokoaa jatkossakin yhteen tiedeyhteisöä, keskeisiä päätöksentekijöitä ja tärkeitä kumppaniorganisaatioita keskustelemaan ilmastoherkkien toimialojen kannalta tarpeellisista ilmastotuotteista ja -informaatiosta. Kaikkiin kokouksiin on suunnitelmissa saada edustajia alkuperäiskansoista, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat juuri heidän jokapäiväisessä elämässään.

 

Kuva: Todennäköisyysennuste pintalämpötiloille JJA 2019 perustuen useaan ennustemalliin. Tummempi väri ilmaisee lämpötilapoikkeaman suurempaa todennäköisyyttä.

 

Lisätietoja:

Arctic Regional Climate Centre Network

Ryhmäpäällikkö Joni-Pekka Pietikäinen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 300 5152, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Projektipäällikkö Johanna Ekman, Ilmatieteen laitos, puh. 0400 291 066, etunimi.sukunimi@fmi.fi