Ajankohtaista: 2017

Suomen arktista osaamista tarvitaan

19.4.2017 14:49

Ilmatieteen laitos haluaa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuusvuoden aikana nostaa esiin jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle toukokuun alussa.  Puheenjohtajuuskauden teemoja ovat mm. ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioratkaisut ja koulutus.  "Nämä ovat kaikki teemoja, jotka ovat tavalla tai toisella koskettavat Ilmatieteen laitoksen toimintaa", Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Johanna Ekman toteaa.

Toiminta arktisella alueella lisääntyy

Ilmastonmuutos on pohjoisessa nopeampaa kuin missään muualla. Ilmastonmuutoksen myötä arktisen alueen matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne tulevat lisääntymään, mikä kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää.

"Suomen napapiirin pohjoispuolinen alue kuuluu virallisessa määrittelyssäkin arktiseen alueeseen, joten on selvää, että sekä Ilmatieteen laitoksella että myös monella muulla organisaatiolla on jo olemassa olevaa osaamista, jota tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana", Ekman tähdentää.

Turvallinen ja kestävä toiminta arktisella alueella edellyttää tiivistä yhteistyötä, josta yksi esimerkiksi on arktisten alueiden toimintaa tukevien infrastruktuurien kehittäminen ja rakentaminen. "Tavoitteena on luoda tiiviimpi yhteistyöverkosto havaintojen tekoa varten ja täyttää havaintotiedon tuot­tamisessa tällä hetkellä olevat kat­vealueet", Johanna Ekman toteaa. Meteorologinen yhteistyö paran­taa yleistä turvallisuutta, palvelemalla mm. kansainvälistä meri- ja lentoliiken­nettä sekä tuottamalla tietoa ilmastotutkimusta varten.

Lisätietoja:

Johanna Ekman, puh. 029 539 2079, johanna.ekman@fmi.fi

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=EdZV_qk2vXk

Lue Atmos-lehti: https://atmoslehti.fi/kansainvalisyys/arktisuus-suomelle-arkipaivaa/