Ajankohtaista: 2011

Ilmatieteen laitos seuraa ja välittää tietoa Japanin tilanteesta muille viranomaisille

28.10.2011 12:08

Japanin pääsaaren Honshun pohjoisosassa tapahtui 11.3. kello 7.45 Suomen aikaa voimakas maanjäristys, joka synnytti myös tuhoisan tsunamin. Maanjäristys on aiheuttanut myös ongelmia Japanin ydinvoimaloissa. Japanin Fukushiman ydinvoimalaitoksella vaaratilanne jatkuu.

Ennusteanimaatio ilman kulkeutumisalueesta Japanissa ilmatieteenlaitos.fi/japani

STUKin mukaan laitokselta mahdollisesti tulevalla päästöllä ei ole terveydellistä merkitystä Suomessa. Japanissa ja sen lähialueilla matkustavien on seurattava paikallisten viranomaisten ohjeita ja toimittava niiden mukaan. Ilmatieteen laitos tukee tarvittaessa Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja muiden viranomaisten toimintaa Japanin tilanteeseen liittyen.

Ilmatieteen laitos seuraa Japanin tilannetta sekä sään, luonnononnettomuuksien että ydinvoimaloiden tilanteen osalta.  Suomessa Säteilyturvakeskus STUK seuraa ydinvoimaloiden säteilytilannetta ja tiedottaa sen etenemisestä. Ilmatieteen laitos seuraa myös tulivuorien tilannetta.

LUOVA tuottaa tietoa luonnononnettomuuksista viranomaisille

LUOVA-järjestelmässä Ilmatieteen laitos vastaa sääilmiöihin sekä meriveden korkeuteen liittyvistä varoituksista, Helsingin yliopiston Seismologian instituutti tuottaa tietoa maanjäristyksistä ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) vesistötulviin liittyvistä varoituksista. LUOVA -järjestelmän päivystystoiminta tapahtuu Ilmatieteen laitoksen turvallisuussääpäivystyksen yhteydessä.

Kansainvälisten tsunami-varoituskeskusten ilmoitukset ja tsunamivaroitukset tulevat LUOVA-järjestelmän ylläpitäjille automaattisesti, joten LUOVA-järjestelmä on tilanteen tasalla myös tässä suhteessa. Myös Suomen rannikon vedenkorkeutta seurataan ja ennustetaan jatkuvasti, jolloin poikkeuksellisista tilanteista voidaan varoittaa etukäteen.

Asiantuntijalaitosten ja turvallisuusviranomaisten välille on rakennettu yksi yhteinen tietokanava, joka tuottaa ja välittää luonnononnettomuuksista ajantasaista ja ennakoivaa tietoa mahdollisimman nopeasti ja ymmärrettävästi. Ajantasaisen LUOVA -järjestelmän toimintaedellytys on päivittäinen ympärivuorokautinen päivystys. Toinen tärkeä edellytys toiminnalle on tietojärjestelmä, jonka avulla seurataan maailmanlaajuisesti eri tietolähteitä sekä analysoidaan uhkia, riskejä ja toteutuneita luonnononnettomuuksia.

LUOVAn tavoitteena on tehostaa luonnononnettomuuksien tilannekuvaa. Järjestelmän kautta viranomaiset saavat mahdollisimman tarkan tiedon ja vaikutusarviot väestön turvallisuutta tai infrastruktuurin toimivuutta uhkaavasta luonnonhäiriöstä. Tieto välittyy järjestelmän kautta myös ulkomailla tapahtuvista luonnononnettomuuksista. Näiden tietojen perusteella viranomaiset määrittävät oman toimintansa ja varoittavat väestöä.

Lisätietoja:
Suomen Säteilyturvakeskus: http://www.stuk.fi
Ulkoasiainministeriö: www.formin.fi
HY Seismologian insitituutti: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/maanjaristykset/ilmoitukset/tele8.html