Ajankohtaista: 2011

Uusi mittalaite seuraa ilmanlaadun vaihteluita reaaliajassa

28.10.2011 12:18

Ilmatieteen laitoksen uusi jatkuvatoiminen MARGA-mittalaite kerää tunnin välein tietoa ilmanlaadun vaihteluista. Aikaisemmin taustailmanlaatua seurattiin keräämällä ilma- ja hiukkasnäytteitä suodattimille, jotka oli analysoitava laboratoriossa ennen kuin mittaustulokset olivat hyödynnettävissä. Uudella MARGA (Monitor for Aerosols & Gases in Ambient Air) -laitteistolla tiedot kerätään tunnin välein ja analysoidaan jatkuvatoimisella ionikromatografilla. Tiedot ovat välittömästi Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden käytettävissä ja välitettävissä eteenpäin.

– Uusi mittalaite antaa mahdollisuuden lyhytaikaisten ilmanlaadun vaihteluiden seuraamiseen ja esimerkiksi kriisitilanteisiin varautumiseen. Laitteiston avulla nähdään jatkuvasti reaaliajassa, miten ilmanlaatu muuttuu, mittalaitetta hoitava erikoistutkija Ulla Makkonen sanoo.

Tietoa ilmansaasteiden kulkeutumisesta

Pidemmän ajan kuluessa suodattimille kerättävistä näytteistä ei saada hyvin selville, mistä ilman epäpuhtaudet ovat peräisin, sillä saaste-episodit saattavat kestää vain muutamia tunteja.
Tunnin välein tehtävien mittausten etuna on, että ilmansaasteiden alkuperä voidaan selvittää esimerkiksi ilman kulkeutumisreittejä kuvaavien trajektorien avulla, muilla tarkemmilla kulkeutumismalleilla ja tilastollisilla menetelmillä.

– MARGAlla saadaan nopeasti ajan tasalla olevaa tietoa esimerkiksi metsäpaloista tai keväisestä katupölystä johtuvista ilman epäpuhtauksista, erikoistutkija Aki Virkkula sanoo.

MARGA-laitteistolla pystytään analysoimaan samanaikaisesti sekä ilman kaasukoostumusta että ilmassa leijuvien hiukkasten kemiallista koostumusta. Hiukkasissa olevien epäorgaanisten yhdisteiden lisäksi laitteistolla mitataan kaasumaista ammoniakkia, typpihappoa, typpihapoketta, rikkidioksidia ja suolahappoa.

Ilmakemialliset prosessit selville

Laitteiston avulla voidaan selvittää ilmakemiallisia prosesseja ja tehdä entistä tarkempaa ilmanlaadun tutkimusta.
– Nyt pystymme muun muassa selvittämään, miten typpihappo reagoi auringonvalon vaikutuksesta, Makkonen kertoo.
Mittalaite on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Euroopassa vastaavia laitteistoja on vain muutamia. Ilmatieteen laitoksessa kehitetään myös laitteiston mahdollistamia uusia tutkimusmenetelmiä.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Aki Virkkula, puh. (09) 1929 2053, aki.virkkula@fmi.fi