Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskausi

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Yhdysvalloilta Suomelle toukokuun 2017 alussa. Puheenjohtajuuskauden teemoja ovat mm. ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioratkaisut ja koulutus.

Ilmatieteen laitos haluaa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuusvuoden aikana nostaa esiin jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

Suomen puheenjohtajuuskauden neljä prioriteettia ovat ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioratkaisut ja koulutus. Meteorologiseen yhteistyöhön liittyvän pääteeman tavoitteena on parantaa arktisen alueen sää-, ilmasto ja meri-informaatiota ja siten siihen sisältyy muun muassa Suomen korkeatasoinen sää- ja meriosaaminen. Puheenjohtajuuskauden aikana tavoitteenamme on tuoda esiin suomalaista havaintotietoa, tutkimusta ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä ja haasteista. Arktinen osaamisemme pohjautuu vahvasti kokemuksiimme ja toimintaamme Itämeren vaativissa olosuhteissa.

Meren ja ilmakehän havainnoinnille entistä enemmän kysyntää

Ilmastonmuutos on pohjoisessa nopeampaa kuin missään muualla. Ilmastonmuutoksen myötä arktisen alueen matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne tulevat lisääntymään, mikä kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää. Tutkimustieto osoittaa, että ilmastonmuutos on arktisella alueella selvästi nopeampaa kuin missään muualla. Ihmistoiminnalle osittain suotuisammiksi muuttuvien olosuhteiden myötä matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne arktisella alueella tulevat lisääntymään. Tämä puolestaan kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin, jatkuva seurannan ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää.

Meren ja ilmakehän havainnointi on edellytys tutkimustoiminnalle sekä Itämeren ja Arktisen alueen palveluiden kehittämiselle. Ilmatieteen laitos tuottaakin jo nyt erilaista havaintodataa Suomesta ja muualta arktisilta alueilta. Suomen napapiirin pohjoispuolinen alue kuuluu virallisessa määrittelyssäkin arktiseen alueeseen, joten on selvää, että sekä Ilmatieteen laitoksella että myös monella muulla organisaatiolla on jo olemassa olevaa osaamista, jota tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana.

Lisää tietoa:

Ilmatieteen laitoksen Arktinen tutkimus

The Finnish meteorological Institute´s action plan for Finland´s chairmanships of the Arctic Council 2017 - 2019 (pdf)

Exploring Common Solutions in Arctic Meteorology (Message from Scientists)(pdf)

Meteorologian asemaa arktisessa yhteistyössä vahvistettiin Levillä: https://atmoslehti.fi/kansainvalisyys/meteorologista-yhteistyota-levilla/

Meteorological Cooperation in the Arctic (pdf)

 

 

Lisätietoja

Ilmatieteen laitos
Projektipäällikkö Johanna Ekman
puh. 0400291066
johanna.ekman@fmi.fi

Linkkejä

Suomen puheenjohtajakausi Arktisessa neuvostossa 2017–2019

Arktinen neuvosto

Tapahtumat

ASNW, Helsinki / Elokuu 2017

Arctic Meteorology Summit, Levi / Maaliskuu 2018 (Striimi)