Avoimen datan rekisterin tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
puh. 029 539 1000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
Ryhmäpäällikkö Lea Saukkonen
lea.saukkonen@fmi.fi

3. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen avoimen datan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

  • seurata käyttäjien latausmääriä
  • saada yhteys käyttäjiin tarvittaessa (esim. tiedottaa muutoksista datan saannissa)
  • vastata käyttäjien tietokyselyihin

5. Rekisterin tietosisältö:
Tiedotepalvelun tilaajan ilmoittamat tiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • organisaatio
  • käyttötarkoitus

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan pelkästään Avoimen datan käyttäjiksi rekisteröityneiltä ja HelpDesk-toiminnan käyttäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan datan latausmäärien seurantaan ja tarvittaessa yhteydenottoon datan käyttäjiin (esim. tiedotetaan muutoksista datan saannissa) ja vastattaessa tietokyselyihin. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa kirjautumalla omiin tietoihinsa Avoin data -sivustolla tai ilmoittamalla asiasta sähköpostilla osoitteeseen avoin-data@fmi.fi.

9. Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen:
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Jokainen voi tarkistaa itseään koskevat tiedot kirjautumalla omiin tietoihinsa Avoin data – sivustolla. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan: Mediaryhmä, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Jokainen voi tarkistaa itseään koskevat tiedot kirjautumalla omiin tietoihinsa Avoin data – sivustolla. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan: Mediaryhmä, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen avoin-data@fmi.fi.
 

11.4.2013