Ilmasto-opas.fi - monimuotoinen ilmastonmuutostieto yhdessä portaalissa

Ilmatieteen laitos (IL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) toteuttivat yhdessä Ilmasto-opas.fi -portaalin. Ilmasto-opas.fi kokoaa hajallaan olevaa tutkimusperäistä ilmastonmuutostietoa yhtenäiseen muotoon. Samalla tuotettiin käytännön työkaluja kunta- ja aluetason suunnitteluun ja päätöksentekoon. Portaalin kautta voidaan tarkastella ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia paikallisella tasolla. Ilmasto-opas.fi toteutettiin Ilmatieteen laitoksen koordinoimana kolmivuotisena EU Life+-hankkeena (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP). Tämä hanke on päättynyt ja Ilmasto-opas.fi-sivuston ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan Ilmatieteen laitoksen, SYKEn ja Aalto-yliopiston toimesta ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Sitran tukemana.

In English / På svenska

Hankkeen saavutukset:

 • vuosi 2009: suunnitteluvaihe
 • helmikuu 2009: Lehdistötiedote (pdf)
 • kesäkuu 2009: kansainvälinen työpaja ilmastonmuutoksen verkkoviestinnästä (linkki englanninkielisille verkkosivulle)
 • syyskuu 2009: raportti EU:lle projektin aloittamisesta (linkki englanninkieliseen pdf-asiakirjaan)
 • syyskuu 2009: selvitys käyttäjien tarpeista (linkki pdf-asiakirjaan)
 • syyskuu 2009: yksityiskohtainen toimintasuunnitelma (linkki englanninkieliseen MS Excel-taulukkoon)
 • toukokuu 2010: esite ja juliste Kuntien V ilmastokonferenssissa Tampereella
 • kesäkuu 2010: tekninen pilotti, jossa osa sisällöstä ja toiminnallisuuksista, julkaistu testikäyttäjille
 • kesäkuu 2010: puoliväliraportti EU:lle hankkeen edistymisestä (linkki englanninkieliseen pdf-asiakirjaan)
 • kesäkuu 2010: pilotin ensimmäinen testaus Rovaniemen kaupungin toimihenkilöillä
 • syyskuu 2010: Ilmasto-opas.fi esillä Kuntamarkkinoilla (esite)
 • lokakuu 2010: Ilmasto-opas.fi esillä Ympäristömessuilla
 • lokakuu 2010: Ilmasto-opas.fi (Climateguide.fi) esillä kansainvälisessä Clim-ATIC konferenssissa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta pohjoisilla alueilla (Climateguide-fi posteri, englanniksi)
 • marraskuu 2010: Markkinointisivu avattu Ilmasto-opas.fi
 • marraskuu 2010: Ilmasto-opas.fi esillä kansallisessa Clim-ATIC seminaarissa
 • joulukuu 2010: Ilmasto-opas edustettuna Clim-ATIC tapaamisessa Skotlannissa
 • tammikuu 2011: Ilmasto-opas esillä FRAME-hankkeen yleisöseminaarissa
 • helmikuu 2011: Ilmasto-opas esillä Ratkaisujen markkinat -tapahtumassa
 • helmikuu 2011: Ilmasto-opas esillä Ilmastonmuutokseen varautumisen neuvottelupäivillä
 • maaliskuu 2011: Ilmasto-opas esillä Acclim-loppuseminaarissa
 • maaliskuu 2011: Tutkimustiedon tuottajille järjestetty kysely ja työpaja
 • huhtikuu: Tiivistelmäraportti tutkimustiedon tuottajilel järjestetystä kyselystä ja työpajasta
 • toukokuu 2011: Ilmasto-opas esillä Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -teemaseminaarissa
 • lokakuu 2011: Ilmasto-opas.fi -portaalin julkaisu suomeksi
 • lokakuu 2011-tammikuu 2012: alueelliset ja temaattiset työpajat kuntatoimijoille
 • tammikuu 2012: kehityshanke on päättynyt

Ilmasto-oppaassa tulossa:

 • kesäkuu 2012: englanninkieliset (Climateguide.fi) ja ruotsinkieliset (Klimatguiden.fi) versiot
 • kesäkuu 2012: ratkaisuarkisto Kunnille ja kuntalaisille -osioon

Yleistajuinen työkalu

Ilmasto-opas.fi -portaalin lähtökohtana on yhteiskunnan ja kansalaisten tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Portaali auttaa myös ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä. Koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ylläpidettävää ilmastonmuutosportaalia opetusmateriaalinaan.

Ilmasto-opas.fi -portaalin rakenne

Portaali tulee koostumaan useasta verkkotyökalusta ilmastonmuutoksen eri näkökohtien valaisemiseksi. Ensivaiheessa siihen tulee:

 • ilmastonmuutoksen taustaa ja mekanismeja selittävä verkko-oppimistyökalu: Muutoksen syyt ja seuraukset
 • Suomen nykyistä ja ja tulevaa ilmastoa sekä vaikutuksia ja sopeutumismahdollisuuksia kuvaileva datatyökalu: Kartat, kuvaajat ja datat
 • paikallistason toimijoiden sopeutumis- ja hillintätoimia tukeva kuntatason työkalu: Kunnille ja kuntalaisille

Ilmastonmuutostieto yhteen portaaliin

Ilmastonmuutostietoa tuotetaan eri tahoilla ja eri lähteistä peräisin olevan tiedon yhdistely on asiaan syvällisesti perehtymättömälle usein vaikeaa ja tiedon luotettavuuden arvioini voi olla hankalaa. Ilmasto-opas.fi mahdollistaa paremman kokonaiskuvan luomisen ilmastonmuutoksesta. Siinä eri toimijoiden tuottama tieto kootaan keskenään yhteensopivaksi, rinnakkain tarkasteltavaksi ja vertailukelpoiseksi tiedoksi.

Tervetuloa osallistumaan

Jatkossa sivuston piiriin pyritään saamaan IL:n, SYKEn ja YTK:n sisältöjen lisäksi myös muiden tutkimuslaitosten ja toimijoiden tuottamia sisältöjä  ja työkaluja. Toivomme yhteydenottoja tutkijoilta, jotka ovat kiinnostuneita sisällöntuotannosta portaaliin!

 Ota yhteyttä!

Juha A. Karhu
tutkija
Ilmatieteen laitos
Ilmastonmuutos, Ilmastokeskus
Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
JuhaA.karhu@fmi.fi
Puh. (050) 3592183
FIN-00101 Helsinki
Finland

10.12.2018