Tietojärjestelmäseloste: Avoimen datan hakupalvelu

Julkisuuslain (621/1999) mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi
Ilmatieteen laitoksen avoimen datan hakupalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho
Ilmatieteen laitos
Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
Puh. 029539 1000
avoin-data@fmi.fi

Tietojärjestelmän omistajan toimiala ja toimintayksikkö
Tietojärjestelmän datan tuotanto: Palvelukehitys: Mikko Visa.
Tekninen ylläpito: Tietohallinto / Tietojärjestelmät -ryhmä, ryhmäpäällikkö Janne Korhonen.

Tietoaineistot: Havaintopalvelut, Merentutkimus / Aallokko ja vedenkorkeus-ryhmä sekä Meren dynamiikka ja mallinnus-ryhmä, Tietohallinto, Palvelukehitys.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Ilmatieteen laitoksen avoimen datan tietoaineistojen selailu- ja hakupalvelu

Tietolähteet
Ilmatieteen laitoksen hallinnoimat havainto-, tilasto- ja ennustemalliaineistot. Lisäksi palvelusta on saatavilla Liikenneviraston tuottamia tiesäähavaintoja.

Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden sisällöistä ks. http://catalog.fmi.fi ja ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot
 
Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta
 
Tietojen päivitystiheys
 
Tietojen julkisuus / salassapidettävyys
Tiedot julkisia
 
Julkiset tiedot tietoryhmittäin
Sää- ja merihavainnot saatavilla olevista havaintolaitteista ks. http://catalog.fmi.fi ja ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot
 
Salassa pidettävät tiedot ja salassa pidon peruste
 Ei salassa pidettäviä tietoja.
 
Tietojärjestelmän julkinen osoite

9.10.2018