Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Murtajat

JÄÄTIEDOTUS 21.01.2019

Uuden jään muodostuminen jatkuu.

Perämeren pohjoisosassa on sisäsaaristossa 20-40 cm paksua kiintojäätä. Kiintojään edustalla on 20-30 cm paksua, paikoin ahtautunutta, yhteenjäätynyttä ajojäätä noin Kemi kolmeen. Ulompana, noin linjalle Farstugrunden - Ulkokalla, on 5-15 cm paksua tasaista jäätä, 20-40 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä ja uutta jäätä. Merikallojen lounaispuolella on suuria vaikeakulkuisia lauttoja yhteenjäätynyttä sohjoa.

Perämeren eteläosassa on saaristossa 10-25 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 5-20 cm paksua tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä, uutta jäätä ja jäänmuodostusta.

Merenkurkussa on uutta jäätä. Vaasan saaristossa on 10-25 cm paksua kiintojäätä Storhästeniin. Edelleen Ensteniin on 5-20 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä. Ulompana on uutta jäätä ja jäänmuodostusta.

Selkämerellä ja Suomenlahdella on saaristossa 5-15 cm paksua kiintojäätä, uutta jäätä ja jäänmuodostusta.

Jäänmurtajat: Otso, Kontio ja Polaris avustavat Perämerellä.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 2000 tonnia.
Raahe, IB yli 2000 tonnia.
Kalajoki, Kokkola ja Pietarsaari, IC yli 2000 tonnia.
Vaasa ja Kaskinen, II yli 2000 tonnia.
Loviisa, Mussalo, Kotka ja Hamina, II yli 2000 tonnia.

Avustusrajoitusmuutokset: Tammikuun 26. päivästä alkaen vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Kalajoki, IB yli 2000 tonnia.
Kristiinankaupunki, Taalintehdas, Förby, Koverhar, Inkoo, Kantvik ja Lappohja, II yli 2000 tonnia.
Loviisa, Kotka ja Hamina, IC yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60N, tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 10 492 7600.

Aluksen, joka on matkalla Perämeren satamaan, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

 

Lisätietoa