Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Edellisen vuoden jääkartta

JÄÄTIEDOTUS 09.12.2019

Perämeren jääkenttä laajenee.

Perämeren pohjoisosassa on Tornion ja Kemin edustalla 10-25 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 5-15 cm paksua tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä ja sohjoa noin 7 mpk Kemi kahden lounaispuolelle. Oulusta Kattilankallaan on ohutta tasaista jäätä.

Perämeren eteläosassa ja Merenkurkussa on rannoilla paikoin uutta jäätä.

Saimaalla on paikoin ohutta jäätä. Saimaan kanavassa on 2-5 cm paksua uutta jäätä.

Jäänmurtajat: Meteor avustaa Saimaan pohjoisosissa. Iso-Pukki avustaa Saimaan kanavassa ja Saimaan eteläosissa.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Saimaa ja Saimaan kanava, II yli 1300 tonnia.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämänhetkiset murtajien sijainnit.

 

Lisätietoa