Kesäsateet Helsingin Kaisaniemessä

Helsingin Kaisaniemen havaintoasema kuvaa hyvin rannikoiden sadetilannetta. Keväällä ja alkukesästä sataa vähemmän kuin sisämaassa, jossa sadekuuroja kehittyy enemmän.

Suomen ilmastolle on tyypillistä, että talvella sataa usein, mutta sade on heikkoa. Lämpimämpään kesäiseen ilmaan mahtuu enemmän kosteutta, josta sadettakin tulee runsaammin. Kesällä sataakin vähemmän aikaa, mutta hetkellisesti välillä ravakasti.

Toukokuussa heikkoja rintamasateita

Kaisaniemessä sademäärä on toukokuussa kesäkuukausista selvästi pienin. Sateiden yhteiskesto on toukokuussa noin 25 tuntia. Sateet kestävät suhteellisen pitkään, sillä sademäärä kertyy laaja-alaisista sadealueista. Kuuroluonteisia sateita ei tule, koska meri on kylmä meri ja ilma viileä. Sateettomat jaksot kestävät keskimäärin 32 tuntia kerrallaan. Viileän meren vuoksi sadesumma ja sateen intensiteetti ei vaihtele paljon vuorokauden kuluessa.

Kesäkuussa kuurosateet yleistyvät

Kesäkuun sadesumma on kesäkuukausista toiseksi pienin, vaikka silloin on sadepäiviä yhtä paljon kuin heinäkuussa. Keskimäärin kesäkuun aikana sataa yhteensä noin 30 tuntia ja kerrallaan tunnin verran. Sateettomat jaksot kestävät keskimäärin 24 tunti. Sadesummalla on selvä maksimi iltapäivällä ja toinen pienempi maksimi klo 04–06, mutta muuten sadesumman vuorokautinen vaihtelu on pientä (kuva 2). Rankkojen sateiden todennäköisyys kasvaa kuun loppua kohti. 

Kuva 1. Yhden sateen keskimääräinen sadesumma eri kesäkuukausina ja vuosikymmeninä Helsingin Kaisaniemessä. Punainen viiva kuvaa kuukausikeskiarvoa, turkoosilla viivalla on esitetty kaikkien kesäkuukausien keskiarvo 50 vuoden ajalta. Sadetiedot on saatu piirtävän sademittarin mittausliuskoja tutkimalla.
 
Kuva 2. Keskimääräisen kuukausisadesumman vuorokausivaihtelu. Vaaka-akselilla on kellonaika, pystyakselilla on kahden tunnin sadesumma. 

Heinäkuun sateet kestävät lyhyen aikaa

Heinäkuussa kuukauden sadesumma on melko suuri. Keskimäärin sataa yhteensä noin 30 tuntia. Sade kestää kerrallaan noin 50 minuuttia, ja sateettomat jaksot kestävät noin 22 tuntia. Heinäkuussa sadesumman vuorokausivaihtelu on alkukesää suurempaa, ja iltapäivällä on selvä maksimi (kuva 2).

Elokuussa suurta vuorokausivaihtelua

Elokuussa kuukauden sademäärä on kesäkuukausista suurin. Yksittäisessä sateesta kertyvä sadesumma on myös kesän suurin (kuva 1). Elokuun aikana sataa noin 34 tuntia. Yksi sade kestää tunnin ajan. Sateen todennäköisyys on melko suuri läpi vuorokauden. Suurimmat sadesummat kertyvät klo 04–08 ja 16–18 (kuva 2). Sadekuurot selittävät sadesumman iltapäivällä olevan maksimin, joka havaitaan myös sateen voimakkuudessa. Aamun maksimi sadesummassa voi liittyä merellä yöllä kehittyvien sadekuurojen ajelehtimiseen mantereelle. Rankimmat sateet ovat todennäköisimpiä klo 12–16.

Syyskuussa kesän pitkäkestoisimmat sateet

Syyskuussa sademäärä on kesäkuukausista toiseksi suurin. Silloin sataa yhteensä noin 45 tuntia, eli sateiden osuus on selvästi kesäkuukausista suurin. Keskimäärin sade kestää kerrallaan 70 minuuttia ja sateeton jakso 16 tuntia. Vuorokausivaihtelu on pientä, koska konvektiivisten sateiden osuus on selvästi pienentynyt syyskuuhun mennessä. Intensiteetiltään voimakkaita sateita esiintyy syyskuussa melko harvoin.

Lähde: Tiina Kilpeläinen, 2006: Kesäsateiden ilmastolliset piirteet Helsingin Kaisaniemessä 1951-2000 (Pro gradu -tutkielma).