Neuvottelukunta

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. arvioida yleisesti IL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tukea laitoksen strategista suunnittelua.

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta 15.1.2018-14.1.2021

 • Puheenjohtaja: professori Mari Walls, (1.1.2019 alkaen: rehtori, Tampereen uusi yliopisto)
 • Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Muut jäsenet:

 • kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto
 • toimitusjohtaja Raine Luojus, Air Navigation Services Finland Oy
 • tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö
 • pääjohtaja Mia Nykopp, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Jouko Jokinen, Yleisradio Oy
 • alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho, puolustusvoimat, Pääesikunta
 • pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos
 • yhteyspäällikkö Kari Österberg, Ilmatieteen laitos (henkilöstön edustaja)
 • pääjohtajan assistentti Joanna Saarinen, Ilmatieteen laitos (neuvottelukunnan sihteeri)

6.9.2018