NORDMET

NORDMET on pohjoismaista yhteistyötä infrastruktuurin alueella. Tavoite on yhteistyön avulla alentaa kustannuksia ja tehostaa toimintoja seuraavilla yhteistyöalueilla: havainnot, tietohallinto, tutkimus, tuotekehitys, tuotanto ja koulutus. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu vuonna 1998. Tanskan ilmatieteen laitos liittyi viimeisenä pohjoismaana sopimukseen vuonna 2001.

Organisaatio

NORDMETin hallintoneuvosto on korkein päättävä elin. Pohjoismaiden ilmatieteen laitosten pääjohtajat toimivat NORDMET-hallintoneuvostona. He kokoontuvat vähintään kerran vuodessa yleensä loppukesästä päättämään NOSCin eli NORDMET Steering Committeen esille tuomista asioista. Hallintoneuvosto päättää uusien toimintojen aloittamisesta ja nimittää myös Steering Committeen jäsenet.

NORDMET Steering Committee:n (NOSC) tehtävät

  • on toimintojen toimeenpaneva elin
  • raportoi hallintoneuvostolle työryhmien töistä
  • on uusien toimintojen aloitteen tekijä
  • nimittää työryhmien vetäjät
  • tarkastelee työryhmien suunnitelmat ja raportit ja on
  • vastuussa käytetyistä resursseista
  • hyväksyy vuotuiset multilateraalisopimukset ja erityissopimukset