Ilmatieteen laitoksen toiminta-ajatus

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen huomioon varautumistarpeet.


Ilmatieteen laitos:

  • tuottaa turvallisuuteen liittyvät sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalvelut liikenteen ja muun yhteiskunnan tarpeisiin
  • havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä
  • havainnoi Itämeren ja arktisen merialueen fysikaalista tilaa
  • tuottaa laadukasta tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta
  • tekee korkeatasoista tutkimusta ja kehitystyötä ilmakehätieteiden, meritieteen ja avaruustieteen alueilla
  • harjoittaa asiantuntijapalveluihin erikoistunutta liiketoimintaa kilpailukykyisesti Suomessa ja ulkomailla
  • osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • viestii aktiivisesti ilmakehään, meriin ja lähiavaruuteen liittyvistä asioista päätöksentekijöiden, elinkeinoelämän ja suuren yleisön kanssa
  • ennakoi muutoksia ja reagoi nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja muuttuviin olosuhteisiin