Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Moniin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttavat sää ja ilmasto. Ne aiheuttavat riskejä, joita yhteiskunnan eri toimijoiden pitää hallita. Ilmastoon ja säähän liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia voidaan arvioida säähavaintojen ja ilmakehämallien perusteella. Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimista monimutkaistaa se, että ilmasto on muuttumassa. Siten pitkälle ulottuvissa suunnitelmissa on otettava huomioon muuttuva ilmasto.

Kartta: Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset -ryhmä, kuva: Emilia Mänttäri

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset -ryhmä yhdistää luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen sää- ja ilmastotutkimuksen.

Ryhmän päätutkimusaiheet ovat:

  • Sää- ja ilmastoriskien arviointi
  • Sään ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset
  • Sään ja ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset
  • Ilmastonmuutoksen sopeutumiskeinojen arviointi
  • Sääpalveluiden kustannusten ja hyötyjen arviointi

Lisäksi ryhmän tiedetoimittaja koordinoi Ilmasto-opas.fi-sivustoa.

Yhteystiedot

Ryhmäpäällikkö
FT Heikki Tuomenvirta
puh. 029 539 4122
 

Tutkimusprofessori
Dosentti Adriaan Perrels
puh. 050 583 8575
 

 

 

Ryhmän jäsenet

Riina Haavisto

Atte Harjanne

Sanna Luhtala

Väinö Nurmi

Karoliina Pilli-Sihvola

Tuukka Rautio

Reija Ruuhela

Athanasios Votsis

 

Sähköposti etunimi.sukunimi@fmi.fi