Tiedeuutisten arkisto

« Takaisin

Droonilla lisätietoa katukuilujen pienhiukkaspitoisuuksien korkeusjakaumasta

Droonilla lisätietoa katukuilujen pienhiukkaspitoisuuksien korkeusjakaumasta

Helsingin Mäkelänkadun katukuilussa kartoitettiin pienhiukkaspitoisuuksia eri korkeuksissa. Mittauksissa käytettiin apuna miehittämätöntä lennokkia eli droonia, joka toimi liikkuvana mittausalustana. Vastaavanlaisia pienhiukkasten katukuilumittauksia ei ole aiemmin tehty Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston, Aeromon Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n yhteisessä tutkimuksessa mitattiin erityisesti keuhkoihin jäävän (engl. lung deposited surface area, LDSA) hiukkasaineksen pinta-alapitoisuutta katukuilussa. Tulokset osoittivat, että kadun noin 60 µm2/cm3 pitoisuudet laimenivat katon tasalle mentäessä noin 36–40 µm2/cm3:iin, ja edelleen noin 16–26 µm2/cm3:iin, kun mittauksia jatkettiin katon tasalta aina 50 metriin saakka. Yhteensä pitoisuudet pienenenivät 50 metrin matkalla siis noin 65 prosenttia tutkimuskampanjan sääoloissa.

Mittauksissa käytetty drooni puolestaan osoitti hyödyllisyytensä ja näytti, miten uutta tekniikkaa voidaan hyödyntää myös ilmakehän koostumuksen tutkimuksessa.

Katukuilussa suoritetut mittaukset antavat lisää tietoa siitä, miten liikenteen pakokaasuhiukkaset sekoittuvat kaupunkiympäristöissä taustailmaan ja siten laimenevat. Hiukkaspitoisuuksien laimenemiseen vaikuttaa muun muassa katukuilun geometria ja sääolot. Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkialueiden suunnittelussa ja siinä hyödynnettävien ilmanlaatumallien kehittämisessä.

Mittaukset suoritettiin marraskuussa 2016 Mäkelänkatu 50:ssä. Tutkimus oli osa TEKESin INKA-ILMA/EAKR-projektia (Innovatiiviset kaupungit, TEKES nro: 4588/31/2015), jota rahoittivat TEKES, Euroopan unioni, HSY, Tampereen kaupunki, Kuopion kaupunki, Dekati Oy, Genano Oy, Nordic Envicon Oy, Pegasor Oy, Sandbox Oy, Suomen Terveysilma, Trelab Oy sekä Vallox Oy.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Heino Kuuluvainen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 050 562 6214, heino.kuuluvainen@tut.fi

Matti Irjala, Aeromon Oy, puh. 040 595 9863, matti.irjala@aeromon.fi

Tutkija Joel Kuula, Ilmatieteen laitos, puh. 044 722 7718, joel.kuula@fmi.fi

Kuuluvainen H., Poikkimäki A., Järvinen A., Kuula J., Irjala M., Dal Maso M., Keskinen J., Timonen H., Niemi J. V. and Rönkkö T. 2018. Vertical profiles of lung deposited surface area concentration of particulate matter measured with a drone in a street canyon. Environmental Pollution, 241, 96-105, doi:  10.1016/j.envpol.2018.04.100

Linkki tutkimukseen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118301106