Sääennusteiden tuotannossa on ilmennyt ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tiedotearkisto: 2003

Ilmanlaadun raja-arvoja hätyyteltiin Suomessa vuonna 2002

19.8.2003 12:00

Ilmanlaatuasetuksen antamia uusia ilmanlaadun raja-arvoja hätyyteltiin useilla ilmanlaadun mittausasemilla vuonna 2002 Suomessa. Raja-arvoylityksiltä kuitenkin vältyttiin Ilmatieteen laitoksen yhteenvedon mukaan. Vaikein tilanne vallitsee hengitettävissä hiukkasissa, joille vuorokausiraja-arvon numeroarvot ylittyivät vähintään kerran lähes kaikilla mittausasemilla vuonna 2002. Eniten ylityksiä tapahtuu keväisin pölyepisodien aikana.

Kuva: Nanni Akkola

Rikkidioksidin pitoisuudet ovat nykyisin pääosin alhaisia, kuitenkin teollisuuden päästövahingot voivat Suomessakin lyhytaikaisesti kohottaa pitoisuuksia lähelle raja-arvopitoisuuksia. Tällaiset teollisuuden päästöhäiriötilanteen aiheuttamat korkeat pitoisuushuiput esiintyivät vuonna 2002 Turun Ruissalon asemalla helmikuussa ja Imatran Rautionkylän asemalla elokuussa, jolloin rikkidioksidin tuntipitoisuudet ylsivät korkeimmillaan lähes 500:aan mikrogrammaan kuutiometrissä ilmaa.

Suurimpien kaupunkiemme (Helsinki, Turku, Lahti, Oulu) keskustoissa puolestaan typpidioksidin vuosikeskiarvot jäivät vuonna 2002 vain niukasti alle raja-arvon. Poikkeuksellisen korkeita lyhytaikaispitoisuuksia mitattiin Kouvolan keskustassa, jossa typpidioksidin tuntipitoisuus ylitti arvon 200 mikrogrammaa kuutiometrissä peräti 14 kertaa vuoden 2002 aikana.

NO2 vuosikeskiarvot

Vaikka EU:n laajuisissa ilmanlaadun tavoitteissa siis pysyttiin Suomessa vuonna 2002, kansalliset tavoitteemme jäivät jälleen saavuttamatta. Kansallisten ohjearvojen ylityksiä esiintyi vuonna 2002 edeltävien vuosien tapaan runsaasti.

Tiedot perustuvat yli sadan Suomen kaupungeissa ja taajamissa sijaitsevan ilmanlaadun mittausaseman tuloksiin vuodelta 2002. Tuloksia esitellään 28. Ilmansuojelupäivillä Lappeenrannassa 19.-20. elokuuta 2003.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Pia Anttila,
puhelin (09) 1929 5410, gsm 050 368 6420
sähköposti pia.anttila@fmi.fi