Tiedotearkisto: 2015

Ilman pienhiukkasten lukumäärä jopa kaksinkertaistuu ilman kulkiessa Itämeren yli

13.10.2015 10:50

llmakehän pienhiukkasten määrän on mittauksissa havaittu lisääntyvän huomattavasti Itämeren yllä. Tämän arvellaan johtuvan ennen kaikkea laivaliikenteen päästöistä.

Kuva: Hannu Manninen

Kuva: Hannu Manninen

Atlantilta ja Pohjoiselta jäämereltä saapuu Pohjois-Eurooppaan ilmaa, jossa on vähän pienhiukkasia. Mantereen yllä sekä luonnolliset että ihmisen toiminnasta johtuvat tekijät kasvattavat hiukkasten määrää. Myös Itämeren yllä halkaisijaltaan 50 – 400 nanometrin kokoisten pienhiukkasten lukumäärä ilmassa kasvaa jopa kaksinkertaiseksi ilman kulkiessa pohjoisesta etelään tai lännestä itään Itämeren pääaltaan yli. Hiukkasten lisääntyminen Itämeren yllä johtuu todennäköisesti laivaliikenteen päästöistä.

Tämä selviää Ilmatieteen laitoksen, Fysikaalisten Tieteiden Tutkimuslaitoksen (Liettua), Lundin Yliopiston (Ruotsi), Leibniz-instituutin Troposfäärin Tutkimuslaitoksen (Saksa) ja Washingtonin Yliopiston (USA) yhteisessä tutkimuksessa, jossa verrattiin saman ilman sisältämien pienhiukkasten määrää ja ominaisuuksia joko Utössä Suomen ulkosaaristossa tai Skånessa Etelä-Ruotsissa ennen kuin ilma ylitti Itämeren pääaltaan, sekä Itämeren ylityksen jälkeen Preilassa Liettuan rannikolla. Utö-Preila-välillä hiukkasten lukumäärä kasvoi Itämeren ylityksen aikana keskimäärin 1,9-kertaiseksi, ja Skåne-Preila-välillä 1,6-kertaiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia syitä hiukkasten lukumäärän kasvulle.

"Ainoa tekijä, joka pystyi selittämään hiukkasten lukumäärän näin rajun lisääntymisen tutkitussa kokoluokassa, oli laivaliikenne. Myös havaittu noen määrä hiukkasissa tuki tätä oletusta. Mitatuilla hiukkasilla on vaikutusta sekä ilmastoon että ihmisten terveyteen Itämeren alueella", arvioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Niku Kivekäs.

Tutkimuksessa käytetty aineisto on vuosilta 2009 - 2010 eli ennen tiukempien rikin päästörajoitusten käyttöönottamista Itämeren alueella. Alempien rikkipäästöjen arvioidaan vähentävän hiukkaspäästöjä ja siten parantavan ilmanlaatua. Toisaalta pienentynyt ilman hiukkaspitoisuus vaikuttaa ilmastoon lämmittävästi. Vertaavaa tutkimusta kokonaisella merialueella ennen ja jälkeen päästörajoitusten tiukentamisen ei kuitenkaan ole tehty.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Niku Kivekäs, puh. 050 572 8435, niku.kivekas@fmi.fi

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323415001062

Kecorius, S., Kivekäs, N., Kristensson, A., Tuch, T., Covert, D., Birmili, W., Lihavainen, H., Hyvärinen, A.-P., Martinsson, J., Sporre, M., Swietlicki, E., Wiedensohler, A. and Ulevicius, V.: Significant Increase of Aerosol Concentrations in Air Masses Crossing a Densely Trafficked Sea Area, Oceanologia, in press.