Tiedotearkisto: 2010

Satelliitit tuottavat ajantasaista tietoa lumipeitteestä

17.11.2010 8:56

Ilmatieteen laitoksen johtama ESA GlobSnow-projekti tuottaa ajantasaista tietoa maapallon lumipeitteestä satelliittien avulla. Uusi tietopankki tuo uutta tietoa lumitilanteesta heti sateiden jälkeen, tuottaen näin tietoa jota ei maahavaintojen avulla ole tähän mennessä voitu kerätä.

Kuva: GlobSnow Lumen vesiarvoa pohjoisella pallonpuoliskolla kuvaava kartta 4.11.2010. Kartta kertoo lumipeitteen vesiarvosta, jonka avulla voidaan päätellä mm. lumipeitteen paksuus.

Kuva: GlobSnow Lumen vesiarvoa pohjoisella pallonpuoliskolla kuvaava kartta 4.11.2010. Kartta kertoo lumipeitteen vesiarvosta, jonka avulla voidaan päätellä mm. lumipeitteen paksuus.

Ilmatieteen laitoksen johtaman, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) GlobSnow-hankkeen avulla voidaan kartoittaa lumipeitteen laajuutta ja määrää etenkin pohjoisella pallonpuoliskolla. Ilmatieteen laitoksen johtaman GlobSnow-hankkeen avulla voidaan kartoittaa lumipeitteen laajuutta ja määrää etenkin pohjoisella pallonpuoliskolla. Marraskuun alussa käynnistynyt, lähes reaaliaikainen, palvelu tuottaa ajantasaista tietoa lumipeitteestä ja sen määrästä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämien GlobSnow-sivujen kautta. Tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen tietopankki satelliittien tuottamasta lumitiedosta.

Lumipeitteestä maailmanlaajuista tietoa

Lumisateet vaikeuttavat liikennettä, mutta aiheuttavat monissa maissa myös tulvia. Vuodenajat vaikuttavat lumipeitteeseen eniten pohjoisella pallonpuoliskolla. Keskimääräinen talviaikainen lumipeite kattaa 20–40 miljoonaa neliökilometriä eli se sisältää yhtä paljon vettä kuin miljardi Olympia-mittaista uima-allasta. Lumipeite on samalla yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikuttaa maapallon ilmastoon, meteorologiaan ja vesijärjestelmiin. Havaintoasemien harva sijoittelu etenkin harvaanasutuilla alueilla Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa on tehnyt vaikeaksi kartoittaa lunta ja sen määrää koko maapallon tasolla.

Tarkennuksia ilmastomalleihin

Satelliittien tuottama tieto auttaa tulvien ennustamisessa ja ilmastotutkimuksessa. Monissa maissa uutta aineistoa testataan tulevan vuoden aikana hydrologisten mallien ja tulvaennusteiden tekemisessä. GlobSnow tarjoaa myös ilmastotutkimuksen käyttöön 30 viimeisten vuoden lumitietoja. Pääsy satelliittitietoihin mahdollistaa tutkijoille ilmastollisten trendien seuraamisen ja analysoinnin. Lumipeitteen on mm. havaittu vähentyneen maailmanlaajuisesti ja tämän toimivan yhtenä ilmastonmuutoksen indikaattorina. Tietopankki tarjoaa myös entistä tarkemmat lähtötiedot ilmastomalleille ja parantaa näin ilmastomallien laatua ja tarkkuutta entisestään.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kari Luojus, puh. (09) 1929 4683, kari.luojus@fmi.fi
Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, puh. (050) 589 5821, jouni.pulliainen@fmi.fi

http://www.globsnow.info/
Animaatio lumipeitteen kehityksestä viimeisten 30 vuoden aikana löytyy osoitteesta:
http://www.globsnow.info/swe/SWE_Movies/