Tiedotearkisto: 2006

Kansainvälinen otsonitutkimuskampanja Sodankylässä

27.3.2006 12:00

Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä on käynnissä laaja kansainvälinen otsonimittauskampanja. Kampanjan tavoitteena on parantaa satelliittiotsonimittausten ja maanpinnalta tapahtuvien otsonikerroksen mittausten tarkkuutta korkeilla leveysasteilla. 20.3.-14.4.2006 välisen ajan kestävään kampanjaan osallistuu yli 30 tutkijaa kahdeksasta Euroopan maasta, USA:sta ja Kanadasta.

Kampanjan taustalla ovat havainnot, joiden mukaan korkeilla leveysasteilla havaintolaitteiden välillä on poikkeamia erityisesti matalilla auringon korkeuskulmilla ja silloin, kun kokonaisotsonin sekä otsonin pystyjakauman päivittäiset vaihtelut ovat merkittäviä. Kokonaisotsonilaskennassa käytettävät matemaattiset menetelmät toimivat sen sijaan hyvin matalien ja keskileveysasteiden havaintojen perusteella. Kampanjassa tutkitaan palloluotausten ja lidar-mittausten avulla kokonaisotsonipitoisuuksia sekä otsoniprofiilin ja lämpötilan pystyjakaumia. Kampanjan tulosten perusteella pyritään parantamaan otsonilaskenta-algoritmeja.

Otsonikerros on ainoa tehokas suodatin auringon haitalliselle UV-säteilylle, ja sen on todettu ohentuneen 1970-luvun lopulta lähtien. Euroopassa ohentuma on vuodenajasta riippuen 4-10 %; suurinta kato on keväisin, pienintä kesäisin. Haitallisen kehityksen estämiseksi otsonikerrosta suojeleva YK:n Montrealin protokolla solmittiin vuonna 1987 pian Antarktiksen otsoniaukon löytymisen jälkeen, ja sitä on tiukennettu useaan otteeseen myöhemmin. Sopimus rajoittaa otsonia tuhoavien CFC-yhdisteiden päästöjä ilmakehään. Montrealin protokollaan perustuvien päästörajoitusten myötä otsonikerroksen odotetaan alkavan toipua.

Otsonikerroksen maapallon laajuinen seuranta tulevaisuudessa tapahtuu parhaiten satelliittien avulla. Satelliittianturit pitää kuitenkin yhdenmukaistaa korkealaatuisten maanpinnalta tapahtuvien mittausten kanssa. Tämä ns. satelliittien otsonimittausinstrumenttien validointi on ollut Ilmatieteen laitoksen ohjelmassa Sodankylässä jo 1990-luvulta lähtien, ja sitä kehitetään edelleen rakentamalla osana pohjoismaista Interreg-yhteishanketta laaja-alaisempi Pallas-Sodankylä satelliittiruutu.

Sodankylässä on tehty säännöllisiä stratosfäärin otsonimittauksia vuodesta 1989. Toiminta perustuu Brewer- ja SAOZ-spektrofotometrien jatkuviin otsonikerroksen paksuuden mittauksiin sekä tutkimuspallojen mukana lähetettävien otsoniluotaimien viikoittain antamiin tietoihin.

Sodankylässä myös vastaanotetaan otsonidataa OMI-instrumentista. Ilmatieteen laitos panostaa myös voimakkaasti otsoni- ja muiden stratosfäärin yhdisteiden satelliittihankkeisiin. Ilmatieteen laitoksen tutkijoita on ollut mukana Envisat-satelliitissa olevan GOMOS-instrumentin sekä Odinin OSIRIS- ja EOS Auran OMI-instrumenttien kehitystyössä.

Lue lisää
SAUNA-hankkeen omat verkkosivut englanniksi
Sodankylän päivittäiset otsonimittaukset
Otsonidataa OMI-instrumentista

Lisätietoja:

Esko Kyrö puh. 040 5527438
Rigel Kivi puh. 040 5424543
Osmo Aulamo puh. 040 5181541