Tiedotearkisto: 2006

Ilmastonmuutosta pohditaan kesällä konferenssissa Suomessa

3.5.2006 12:00

Yrityselämän sekä yhteiskunnan vaikuttajat ja ilmastotutkijat pohtivat ilmastonmuutosta yhteisessä konferenssissa heinäkuussa Suomessa

Living with Climate Variability and Change:
understanding the uncertainties and managing the risks -konferenssi Espoon Dipolissa 17.-21.7.2006

Yrityselämän ja yhteiskunnan vaikuttajien sekä ilmastotiedon tuottajien on ensimmäistä kertaa mahdollista keskustella laajamittaisesti yhdessä ilmastotietojen käytöstä päätöksenteon tukena. Ensi heinäkuussa Espoossa järjestettävän konferenssin tavoitteena on, että kaikilla elinkeinoelämän ja päätöksenteon alueilla ilmaston muutokset ja vaihtelut voitaisiin tulevaisuudessa ottaa huomioon entistä paremmin.

Ilmastoa ei voi enää ottaa itsestäänselvyytenä. Yhteiskunnat ovat yhä voimakkaammin riippuvaisia toisistaan. Ilmastosysteemi muuttuu, ja ilmastosta sekä sen aiheuttamista onnettomuuksista johtuvat niin henkilö- kuin taloudellisetkin menetykset kasvavat. Siksi yhteiskunta ja elinkeinoelämä tarvitsevat nopeaa ja määrätietoista sopeutumista ilmasto-olosuhteisiin sekä ilmastosta johtuvien riskien hallintaa kaikilla päätöksenteon osa-alueilla. Kansainvälinen Living with Climate Variability and Change -konferenssi pyrkii kokoamaan eri tahot yhteen, jotta tulevista ilmaston asettamista haasteista voidaan selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Konferenssissa yrityselämän ja yhteiskunnan eri alueiden toimijat pohtivat ilmastoasiantuntijoiden kanssa, miten ilmastoriskit ja epävarmuudet voidaan ottaa päätöksenteossa huomioon. Esillä on runsaasti julkisen sektorin ja yrityselämän esimerkkejä ilmastoperäisten riskien hallinnasta. Konferenssi keskittyy todellisiin päätöksentekoprosesseihin niin maataloudessa, vesistönhallinnassa, sairauksien torjunnassa, energiantuotannossa kuin katastrofien ehkäisyssäkin - siis yhteiskunnan ja elinkeinoelämän alueilla, joiden päätöksenteossa ilmastolla on suuri merkitys.
Eri asiantuntija-alojen edustajien läsnäolo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrityselämän, tieteen ja julkisen sektorin toimijoille toimia yhdessä ja yhteisen asian vuoksi.

Tavoitteena Espoon julistus ilmastotietojen käytöstä päätöksenteon tukena
Konferenssin tavoitteena on saada aikaan Espoon julistus: konkreettinen ehdotus siitä, kuinka ilmastotietojen käytössä päätöksenteon tukena edetään tulevaisuudessa niin, että kaikki toimijat ovat sitoutuneita yhteisiin suunnitelmiin.

Konferenssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, lisätietoa osallistujille www-osoitteessa www.livingwithclimate.fi. Konferenssin pääjärjestäjiä ovat Maailman ilmatieteen järjestö WMO, Suomen Ilmatieteen laitos sekä USA:ssa, Columbian yliopiston Earth Instituten yhteydessä toimiva International Research Institute for Climate and Society (IRI). Konferenssi on englanninkielinen.

Lisätietoja konferenssista:
Ylimeteorologi Jaakko Helminen, puh. 050 563 5143, jaakko.helminen@fmi.fi
Meteorologi Marja-Liisa Ahtiainen, puh. (09) 1929 3433, marja-liisa.ahtiainen@fmi.fi