Tiedotearkisto: 2006

Ilmaston vaihteluihin ja -muutokseen liittyvät riskit voitaisiin hallita entistä paremmin

21.7.2006 12:00

Yhteiskunnat ja niiden talous ovat haavoittuvaisia ilmaston vaihtelulle ja -muutokselle, erityisesti kehitysmaissa. Talousvaikeuksien seurauksena on usein nälänhätää, tautiepidemioita, yhteiskunnallisia levottomuuksia ja jopa aseellisia selkkauksia. Espoossa tänään päättynyt ilmastokokous muistutti, että ilmastotietoja olisi mahdollista hyödyntää aiempaa huomattavasti tehokkaammin ja vähentää näin ilmastoon liittyviä riskejä.

Kuva: IRI

Yli 250 tutkijaa, asiantuntijaa ja päätöksentekijää 62 eri maasta kokoontui 17. - 21.7.2006 Espoon Dipoliin pohtimaan, kuinka ilmaston vaihtelut ja -muutos voitaisiin entistä paremmin ottaa huomioon päätöksenteossa yhteiskunnan eri osa-alueilla ja näin vähentää ilmaston vaihteluihin ja muutokseen liittyviä riskejä. Tarkasteltuja yhteiskunnan osa-alueita olivat elintarvikehuolto, terveydenhoito, vesivarat, energian tuotanto, yhdyskuntasuunnittelu sekä luonnononnettomuuksiin varautuminen.

Kokouksen loppuasiakirjassa todetaan, että ilmastotietojen käyttöä yhteiskunnan eri osa-alueilla voitaisiin huomattavasti tehostaa. Tähän päästäisiin parhaiten, jos säähän ja ilmastoon liittyvien riskien hallinnassa otettaisiin entistä paremmin huomioon kunkin yhteiskunnan osa-alueen erityistarpeet. Lisäksi tarvitaan päätöksentekoon parhaiten soveltuvat meteorologiset ja sosioekonomiset menetelmät ja aineistot sekä asian hyvin hallitsevat laitokset ja henkilöt. Olennaista olisi myös entistä tehokkaampi verkottuminen ja tietojen vaihto ilmastotiedon tuottajien, eri osa-alueiden asiantuntijoiden ja päättäjien kesken.

Säähän ja ilmastoon liittyvien riskien hallinta ei ole toistaiseksi laajasti käytössä, ja sen tehokkaampi hyödyntäminen vaatii uudenlaisia menettelytapoja eri laitoksissa ja järjestöissä ja monitieteistä yhteistyötä eri tieteenalojen kesken.

"Jotta ilmastoriskejä voitaisiin hallita paremmin, tulee käynnistää jatkuva maailmanlaajuinen mekanismi", kokous painotti. Ensinnäkin tulisi tunnistaa ne hyödyt, joita saavutettaisiin eri sektoreilla olevien ilmastoriskien ja riskien torjunnalla. Tietojen saatavuus niitä riskienhallinnassa tarvitseville tulee varmistaa ja tarvittavat aineistot, kuten meteorologiset ja sosioekonomiset tietokannat, tulee luoda. Myös aiheeseen liittyvää tutkimusta, työvälineitä ja toimintatapoja tulee edistää ja luoda tarvittavat toimintaedellytykset. Riskien hallinnalla saavutettavat tulokset tulee myös evaluoida.

Kokous esitti yksimielisen toiveen, että kokouksen suositukset otettaisiin huomioon niin YK:n alajärjestöjen toiminnassa kuin muidenkin järjestöjen, päättäjien ja elinkeinoelämän toiminnassa kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Suomen isännöimän Living with Climate Variablity and Change -konferenssin järjestäjinä ovat Maailman ilmatieteen järjestö WMO, Suomen Ilmatieteen laitos ja New Yorkissa, Columbian yliopiston yhteydessä toimiva Ilmaston ja yhteiskunnan kansainvälinen tutkimuslaitos, IRI.

Lisätietoja: Ylimeteorologi Jaakko Helminen, puh. (09) 1929 3500

Kokouksen englanninkielinen loppujulkilausuma

ESPOO STATEMENT ON LIVING WITH CLIMATE VARIABILITY AND CHANGE
The participants of the WMO Conference, cosponsored by FMI and IRI, on Living with Climate Variability and Change", held in Espoo, Finland July 17-21 2006, being experts in natural disasters, public health, energy and the built environment, water resources, agriculture and food security, decision-related sciences, and policy and climate, declare as follows:
We recognise that every major social, economic and environmental sector is sensitive to climate variability and change, both of which are significant factors in each sector's sustainable development.
We agree that policy formulation and operational decision-making in climate sensitive sectors will be improved by more widespread use of climate knowledge and information in managing risks and exploiting opportunities (collectively referred to as climate-related risk management).
We recognise that the process of developing effective climate-related risk management works best if it is:

* driven by the needs and requirements expressed by relevant decision sectors
* developed within real-world decision contexts
* enabled through facilitating institutions and policies
* based on environmental, sectoral and socioeconomic data
* based on tailored climate information
* supported by local capacity
* included in planning strategies that incorporate incentives
* supported by sector-specific services from National Meteorological and Hydrological Services and related institutions.

We note that climate-related risk management requires multidisciplinary collaborations and the cross-disciplinary exchange of information, such as can be achieved through interfacing institutes and processes.
We believe that on-going collaboration at national and regional scales between sectoral partners and climate information providers will benefit all parties.
We note further that the practice of climate-related risk management is not widespread within many sectors and that there is a lack of awareness of climate-related risk management opportunities among numerous communities that would benefit.
We recognise the need for efforts to assemble disparate knowledge, to identify good practice, and to assess the value of and give visibility to climate-related risk management.
We recommend that collaborative mechanisms be developed that facilitate needs and requirements driven activities in climate-related risk management, and that they be used to improve the quality of climate-related risk management to the benefit of all.
These mechanisms could promote:
* evaluation of current climate-related risk management in all relevant sectors
* better assessments of the value of climate-related risk management
* establishment of data sets necessary to inform decision making
* research to improve climate-related risk management
* development of decision-support tools
* capacity building in climate-related risk management
* on-going evaluation of outcomes
* the use of suitable financial mechanisms in support climate-related risk management.

We request that these recommendations be considered by WMO, other UN System organisations, and sectoral and development organisations operating at national, regional and international levels.