Tiedotearkisto: 2006

Pohjoisella pallonpuoliskolla päättymässä neljänneksi lämpimin vuosi

14.12.2006 12:00

Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi, että vuonna 2006 maapallon keskilämpötila on +0,42 astetta vuosien 1961 - 1990 keskiarvoa korkeampi. Päättymässä oleva vuosi on WMO:n tilastojen mukaan kuudenneksi lämpimin vuosi vuoden 1861 jälkeen. Tarkennetut luvut julkaistaan maaliskuussa 2007.

Kuva: Eija Vallinheimo

Pohjoisella pallonpuoliskolla vuosi oli neljänneksi ja eteläisellä seitsemänneksi lämpimin. Ero pallonpuoliskojen välillä johtuu siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa herkemmin mantereisemmalla pohjoisella pallonpuoliskolla.

Mittausten mukaan kahdeksan lämpimintä vuotta sijoittuu viimeisimmän kymmenen vuoden ajalle. 1900-luvun aikana maapallon keskilämpötila on noussut 0,7 astetta. Nousu ei kuitenkaan ole ollut jatkuvaa vaan siinä on vaihteluita. Vuoden 1976 jälkeen nousu on ollut lähes yhtäjaksoista.

Syksy 2006 on ollut poikkeuksellisen lämmin. Lämpötilapoikkeama on ollut laajoilla alueilla Keski-Eurooppaa yli kolme astetta. Ilmiön toistumisajaksi arvioidaan tuhansia vuosia.

Yhtenä erikoispiirteenä WMO mainitsee eteläisen pallonpuoliskon otsoniaukon, joka on tänä vuonna yltänyt uuteen ennätykseen. Otsoniaukon ennätyksellinen laajuus on merkki siitä, että otsonikadon toipuminen tapahtuu odotettua hitaammin. Otsonikerroksen arvioidaan palautuvan ennalleen vasta vuonna 2060. Huomattavaa oli myös Pohjoisen jäämeren jääpeitteen nopea kutistuminen. Jääpeitteen laajuus pohjoisella jäämerellä syyskuussa 2006 oli toiseksi pienin sinä aikana, kun mittauksia on tehty.

Tiedot pohjautuvat WMO:n kokoamiin alustaviin tilastoihin, joita WMO on kerännyt kansallisilta meteorologisilta laitoksilta, myös Suomen Ilmatieteen laitokselta. Lisää tietoja julkaistaan maaliskuussa, jolloin WMO julkaisee vuosittaisen selvityksensä vuoden säätilastoista.

Suomi on ollut Maailman ilmatieteen järjestön, WMO:n, jäsen perustamisesta, vuodesta 1950 lähtien. WMO on YK:n alainen erityisjärjestö, johon kuuluu 187 jäsenmaata.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, varapääjohtaja Mikko Alestalo, puh. (09) 1929 2210

WMO:n tiedote englanniksi: http://www.wmo.int/web/Press