Tiedotearkisto: 2013

Kauko-ohjattavan vedenalaisen tutkimuslaitteen soveltuvuutta Itämerelle testattiin

20.9.2013 7:58

Arandalla testattiin mahdollisuutta rakentaa yhteiseurooppalainen kauko-ohjattavien vedenalaisten merentutkimuslaitteiden infrastruktuuri.

Kuva: Kimmo Tikka

Kuva: Kimmo Tikka

Ilmatieteen laitos on mukana hankkeessa, jossa selvitetään eurooppalaisen glider-tutkimuslaitteiden yhteiskäyttöä tukevan järjestelmän rakentamista. Ilmatieteen laitos on hankkeessa tutkimassa gliderien soveltuvuutta Itämeren oloihin Itämeren mataluus ja topografian monimutkaisuus asettaa automaattilaitteille eritysvaatimuksia. Osana hanketta tutkimusalus Aranda teki tutkimusmatkan Selkämerelle ja Saaristomerelle 11.-18. syyskuuta.

Glider on automaattinen miehittämätön vedenalainen tutkimuslaite, jota kauko-ohjataan maista tai laivalta käsin. Liikkuessaan laite kerää meren fysikaalista tilaa koskevia mittaustuloksia pitkin reittiä, joka laitteelle annetaan etukäteen. Laite lähettää mittaustuloksia satelliitin välityksellä maihin ja taltioi niitä muistiinsa. Laite sukeltaa toistuvasti lähelle merenpohjaa ja nousee takaisin pintaan käyttäen tehokasta, edullista ja saasteetonta liikkumisjärjestelmää. Laitteessa ei tarvita potkureita eikä suihkuja, vaan toiminta perustuu nostevoimiin.

Valtamerillä käytössä yleisesti

Glidereita käytetään valtamerien tutkimuksessa ja seurannassa nykyisin säännöllisesti; niitä on maailmalla käytössä jo noin 400. Valtamerigliderit sukeltavat aina tuhannen metrin syvyyteen asti ja ne voivat kulkea tuhansia kilometrejä ja useita kuukausia yhtäjaksoisesti.

Arandan tutkimusmatkalla testattiin Kanarian saarilla toimivan PLOCAN-laitoksen glideria Itämeren oloissa yhdessä espanjalaisten asiantuntijoiden kanssa. Glideria ohjattiin erilaisissa olosuhteissa sekä Selkämerellä että Saaristomerellä. Samalla laivalta kerättiin vertailuhavaintoja. Kokeet onnistuivat hyvin maissa huolellisesti tehdyn gliderin tasapainotuksen ansiosta. Hankkeen osapuolet oppivat uusia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon, kun glidereita aletaan käyttää Itämerellä.

Erinomainen yhteistyö Gran Canarialla toimivan PLOCAN:n asiantuntijoiden kanssa on jatkunut jo parin vuoden ajan ja sitä on tarkoitus laajentaa. PLOCAN:n gliderit tekevät Kanarian saarten vesillä säännöllisesti neljä kahden kuukauden tutkimusjaksoa vuodessa keräten arvokasta tietoa meren tilasta.

GROOM, Gliders for Research, Ocean Observation and Management hanke on EU:n rahoittama yhdeksän maan hanke, joka kuuluu EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan.

Glider sukeltamassa. Kuva: Kimmo Tikka
 

Gliderin nosto vedestä. Kuva: Petra Roiha
 

Katso video laitteen sukelluksesta: http://www.youtube.com/watch?v=bnawruQIaI8

Lisätietoja:

Erikoistutkija Pekka Alenius, puh. 050 439 2887, pekka.alenius@fmi.fi
Kimmo Tikka, puh. 050 439 2886, kimmo.tikka@fmi.fi