Tiedotearkisto: 2008

Ilmastonmuutos lisää joitakin sään ääri-ilmiöitä

18.9.2008 10:41

Useiden ilmastotutkimuskeskusten malliajojen perusteella saadaan kuva tulevaisuuden sääolosuhteista. Ilmastonmuutoksen seurauksena Euroopan alueella hellejaksot yleistyvät ja matalat lämpötilat käyvät harvinaisemmiksi. Kuivuuden arvioidaan yleistyvän eteläisimmässä Euroopassa. Lisäksi on olemassa tutkimustuloksia, joiden mukaan ilmastonmuutos lisää trooppisten hirmumyrskyjen voimaa. Merien pinnan kohoamisen myötä entistä laajemmat alueet ovat tulevaisuudessa alttiita myrskyjen tuhoille.

Kuva: Eija Vallinheimo

Suomessa rankkasateiden todennäköisyys kasvaa
Suomessa ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden välinen riippuvuus on yksi keskeisiä Ilmatieteen laitoksen tutkimuskohteita.
- Tällä hetkellä tiedämme, että tulevaisuudessa hellejaksojen ja metsäpalojen todennäköisyys kasvaa ja pakkasjaksojen todennäköisyys pienenee Suomessa. Myös rankkasateiden todennäköisyys kasvaa kuten myös runsaiden talvisateiden mahdollisuus. Suomen voimakkaissa tuulissa tapahtuvien muutosten arvioinnissa on kuitenkin edelleen epävarmuutta, erikoistutkija Ari Venäläinen toteaa.
Epävarmuudet johtuvat siitä, että eri ilmastomallien antamat tulokset ovat näiltä osin vielä ristiriitaisia. Pienen mittakaavan rajujen sääilmiöiden, kuten trombien ja ukkosten, lisääntymisestä ei vielä ole käytettävissä luotettavia tutkimustuloksia.

Riskit kasvavat mitä korkeammaksi lämpötila kohoaa
Ilmastonmuutokseen voi liittyä myös joitakin hyvin äärimmäisiä muutoksia. Tällainen on esimerkiksi Pohjois-Atlantille lämpöä tuovan merivirran eli termohaliinisen pohjois-eteläsuuntaisen kiertoliikkeen pysähtyminen.
Myös suurten mannerjäätiköiden sulaminen tai Atlantilta saapuvien matalapaineiden kulkureittien muuttuminen pohjoisemmaksi voivat aiheuttaa ilmastossa hyvin voimakkaita muutoksia. Tällaisten äärimmäisten muutosten todennäköisyys on pieni, mutta ne pitää huomioida niiden aiheuttamien dramaattisten seurausvaikutusten takia. Äärimmäisten ilmastonmuutosten riski kasvaa sitä suuremmaksi mitä enemmän maapallon lämpötilan annetaan kohota.
- Kasvavien riskien vuoksi on perustelua rajoittaa ilmaston lämpeneminen mahdollisimman pieneksi, Ari Venäläinen toteaa.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Ari Venäläinen, puh. (09) 1929 4142, ari.venalainen@fmi.fi

Tutustu uudistettuihin ilmastonmuutos-sivuihin