Tiedotearkisto: 2008

Hiukkasteko 2008 -palkinto Ilmatieteen laitokselle

31.10.2008 11:13

Kuva: Antonin Halas. Palkinnon vastaanotti Ilmatieteen laitoksen puolesta ryhmäpäällikkö Risto Hillamo (kuvassa).

Ilmatieteen laitos on palkittu Hiukkasteko 2008 -palkinnolla. Hiukkasfoorumi myönsi palkinnon ansiokkaasta ilmastokysymyksiin liittyvästä pienhiukkastutkimuksesta sekä alan tutkimustulosten tunnetuksi tekemisestä.

Hiukkasfoorumin Hiukkasteko 2008 -palkinto myönnetään Ilmatieteen laitokselle ansioista ilmastokysymyksiin liittyvässä pienhiukkastutkimuksessa sekä alan tutkimustulosten tunnetuksi tekemisessä.

"Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä. Ilmatieteen laitos tunnetaan pienhiukkastutkimuksen kansainvälisenä huippuasiantuntijana ja luotettavana tutkimuspartnerina. Ilmatieteen laitos on toiminut ansiokkaasti viimeisimpien tutkimustulosten kansantajuistajana sekä viestinyt tuloksista aktiivisesti julkisuuteen. Ilmatieteen laitos on myös valtionhallinnon pioneerina arvioinut oman toimintansa hiilijalanjälkeä", perusteluissa todetaan. Palkintoraati katsoi Ilmatieteen laitoksen ylittävän toiminnallaan viranomaisvelvoitteensa.

Vuosittain jaettava Hiukkasteko-palkinto myönnetään toimijalle, joka on soveltanut pienhiukkastutkimusta yhteiskunnallisesti tai teknistaloudellisesti merkittävään aiheeseen tai ollut aktiivinen alan tunnetuksi tekemisessä sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Palkinnon ovat ennen Ilmatieteen laitosta saaneet Tulikivi Oyj (2006) ja dosentti Raimo O. Salonen (2007). Palkintoraatiin kuuluivat professori Kaarle Hämeri Helsingin yliopistosta, ilmansuojeluasiantuntija Tuija Stambej Hengitysliitto HELI:stä ja tekninen johtaja Juha Santasalo Genano Oy:stä.

Hiukkasteko 2008 -palkinto jaettiin Hiukkasfoorumin syysseminaarissa Espoossa Innopoli II:ssa 31.10.2008. Seminaarin teema on ympäristön monitorointi ja se järjestetään yhteistyössä Culminatum Innovationin, Green Net Finlandin ja Tulikivi Oyj:n kanssa.

Palkinto on muotoilija Markus Eerolan suunnittelema taidelasimaljakko. Uniikkikappale on värjätty käyttäen nesteliekkiruiskutusmenetelmää. Palkintovaasin sininen väri saadaan aikaan tuottamalla liekissä nanometrin luokkaa olevia kobolttihiukkasia, jotka diffundoituvat lasin sisään ja muodostavat alkuaineelle tyypillisen värin.

Suomi on pienhiukkasosaamisen kärkimaita. Alan toimijat edustavat muun muassa hiukkas- ja ilmastotieteitä, energia-alaa, ympäristönsuojelua, sisäilman laadun hallintaa, turvallisuus- ja kuljetusaloja sekä lääketiedettä ja muita teollisia sovellutuksia.

Hiukkasfoorumi on hiukkasalan toimijoiden riippumaton ja puolueeton verkosto. Hiukkasfoorumin tavoitteena on verkottaa tehokkaasti hiukkasista kiinnostuneet toimijat, seurata ja jakaa alan uusinta tietoa, toimia innovaatioalustana sekä edistää pienhiukkasiin liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä. Jäseninä on 62 suomalaista yritystä ja yhteisöä. Käytännön toiminnasta huolehtii isäntäyritys Culminatum Innovation. Toimintaa ovat rahoittaneet Sitra, Uudenmaan liitto sekä pääkaupunkiseudun kunnat.

Lisätietoja:

Hiukkasfoorumi, syysseminaari ja Hiukkasteko 2008 -palkinto ja kuvia on nähtävissä osoitteessa www.hiukkasfoorumi.fi
Hiukkasfoorumin pj. Juha Pohjala, Norfello Oy, puh. 050 558 2255
Hiukkasfoorumin projektipäällikkö Martta Toivola, Culminatum Innovation, puh. 040 590 7417
Nesteliekkiruiskutusmenetelmä: Jyrki Mäkelä, TTY, jyrki.makela@tut.fi

Lue lisää Ilmatieteen laitoksen sivuilta