Tiedotearkisto: 2008

Meriturvallisuuspalvelut osaksi Ilmatieteen laitoksen toimintaa

1.1.2009 0:15

Kuva: Anneli Nordlund

Vuoden 2009 alusta tulivat voimaan merentutkimuksen uudelleenjärjestelyt. Niiden myötä Ilmatieteen laitos vastaa jää- ja aallokkopalvelusta, meriveden korkeusseurannasta ja muista meriturvallisuuspalveluista sekä niihin liittyvästä tutkimuksesta.

Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyi 1.1.2009 alkaen osaksi Suomen ympäristökeskusta ja Ilmatieteen laitosta.

Ilmatieteen laitokseen siirtyi reilun 50 merentutkijan myötä meren fysikaalinen tutkimus ja seuranta. IL vastaa meriturvallisuuspalveluista, kuten jää- ja aallokkopalvelusta sekä meriveden korkeusseurannasta ja -ennusteista. Tutkimuksen tulosalueelle perustettavassa merentutkimuksen ohjelmassa on kolme ryhmää: Jäätutkimus ja -palvelu, Aallokko ja vedenkorkeus sekä Meren hydrodynamiikka.

Ilmatieteen laitos vastaa myös Suomen Etelämanner-logistiikasta (FINNARP) sekä meriteknisistä palveluista. Nämä toiminnot on sijoitettu IL:n Havaintopalvelut-yksikköön.

Itämeren tilaan ja sen muutoksiin, rehevöitymiseen, meriluonnon monimuotoi¬suuteen ja tulokaslajeihin liittyvästä tutkimuksesta vastaa SYKEn merikeskus, jonne kootaan sekä SYKEn olemassa ollut että Merentutkimuslaitoksesta siirtyvä alan tutkimus. Merikeskus rakentuu kolmesta tutkimusohjelmasta: Meriympäristön tila, Meriekosysteemien toiminta sekä Meriekologia ja monimuotoisuus. Merentutkimusalus Aranda siirtyy SYKEn merikeskuksen hallintaan. Merikeskukseen siirtyy MTL:stä vajaa 60 merentutkijaa ja SYKEn Itämeren suojelun tutkimusohjelmasta noin 30 tutkijaa, jolloin merikeskuksessa työskentelee vuoden alusta 90 merentutkijaa.

Itämeriportaali uudistuu

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Ilmatieteen laitos jatkavat yhteistyössä Itämeriportaalin toimintaa. Palvelua uudistetaan kevään 2009 aikana. Portaali tarjoaa jatkossakin kattavasti ajankohtaista tietoa merestä, sen tilasta, merentutkimuksesta sekä alan hankkeista. Itämeriportaali on osoitteessa www.itameriportaali.fi.

Hyvä yhteistyö jatkuu SYKEn ja IL:n kesken

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen pitkään jatkunut hyvä yhteistyö ulottuu nyt siis myös merelliseen toimintaan. "Yhteistyötä kehitetään jatkossakin ennakkoluulottomasti ja laajapohjaisesti. Näin varmistetaan Itämeren suojeluun ja turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon tarvittava korkeatasoinen tutkimustieto", toteavat SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tutkimusjohtaja Heikki Toivonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi