Tiedotearkisto: 2009

Aranda lähtee tutkimaan Itämeren tilaa

12.1.2009 9:00

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda lähtee perinteiselle Itämeren talviseurantamatkalleen. Sillä kartoitetaan muun muassa Itämeren ravinnepitoisuuksia sekä pikkumaneetti- ja amerikankampamaneettitilannetta. Tutkimusmatka kattaa Suomenlahden, Pohjanlanden sekä varsinaisen Itämeren aina sen eteläisiä osia myöten. Takaisin Helsinkiin Aranda palaa helmikuussa.

Kuva: Riku Lumiaro

Aranda lähtee vuoden ensimmäiselle tutkimusmatkalleen Helsingistä maanantaina 12.1.2009. Se on perinteinen Itämeren tilan kemiallinen talviseurantamatka. Matkan päätarkoitus on tutkia mahdollisia muutoksia meren ravinnetilanteessa. Siitä saa parhaan käsityksen juuri talvella, jolloin meren biologinen tuotanto on alhaisimmillaan. Matkalla seurataan myös meren suolapitoisuutta, happipitoisuutta ja rikkivedyn esiintymistä sekä muita kemiallisia muuttajia.

Arandalla tutkitaan myös pikkumaneetin ja amerikankampamaneetin esiintymistä ja runsautta Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Lisäksi Arandan matkalla jatketaan Ilmatieteen laitoksen hiilidioksidin kemiallisiin muotoihin ja taseisiin liittyvää tutkimustyötä. Se on osa sekä kansainvälistä BONUS-hanketta että ilmastonmuutostutkimuksia.

Aranda saapuu takaisin Helsingin satamaan sunnuntaina 8.2.2009. Matka on osa Itämeren suojelukomission (HELCOM) koordinoimaa Itämeren seurantaohjelmaa.

Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyi 1.1.2009 lukien osaksi Suomen ympäristökeskusta (SYKE) ja Ilmatieteen laitosta.

Itämeren tilaan ja sen muutoksiin, rehevöitymiseen, meriluonnon monimuotoisuuteen ja tulokaslajeihin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelevat SYKEn merikeskus ja sen kolme tutkimusohjelmaa. Merentutkimusalus Aranda siirtyi SYKEn merikeskuksen hallintaan.

Meriturvallisuuspalvelut, kuten jää- ja aallokkopalvelu sekä meriveden korkeusseuranta, sekä niihin meren fysikaalinen tutkimus ja seuranta hoidetaan Ilmatieteen laitoksessa. Perustetussa merentutkimuksen ohjelmassa on kolme ryhmää.

Lisätiedot:
Hiilidioksiditutkimukset, tutkimusprofessori Matti Perttilä, Ilmatieteen laitos, puhelin 040 501 0308
Arandan matkajohtaja Hannu Haahti, SYKE, puhelin 0400 718 656
Maneetit, erikoistutkija Maiju Lehtiniemi, SYKE, puhelin 040 725 5085