Tiedotearkisto: 2009

Ulkotöissä syytä huolehtia auringon säteilyltä suojautumisesta

28.4.2009 10:00

Auringon ultraviolettisäteilyn voimistuessa myös ulkotyöntekijöiden tulee muistaa suojautua liialliselta UV-säteilyltä. Tutkimusten mukaan ulkotöissä saatavat UV-säteilyannokset voivat ylittää suositukset moninkertaisesti. Liiallinen altistuminen UV-säteilylle voi aiheuttaa syövän tai muita terveyshaittoja. Aurinkoaltistuksen vähentäminen ehkäisee tehokkaasti UV-säteilyn haittavaikutuksia. UV-säteilyn ennustetun voimakkuuden saa tietää nyt myös uudesta tekstiviestipalvelusta.

Kuva: Antonin Halas

Säteilyannokset voivat ulkotöissä ylittää suositukset moninkertaisesti
Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa mitattiin asfaltti- ja kattotyöntekijöiden UV-säteilyannoksia henkilökohtaisilla annosmittareilla kesien 2005 - 2007 aikana. Annosmittareita kiinnitettiin työntekijän työvaatteisiin niskan, kaulan ja olkapään alueelle. Mittaukset osoittivat työntekijöitä koskevien UV-säteilyn suositusarvojen ylittyvän keskimäärin kolminkertaisesti, mutta erityisesti niskaan kohdistuneet UV-annokset ylittivät suositukset pahimmillaan jopa 100-kertaisesti. Tulokset kuvaavat hyvin tavanomaisia altistumistilanteita ulkotöissä kesäkuukausina, koska aurinkoisten päivien lisäksi mittauksia tehtiin pilvipoutaisina päivinä. Kuitenkaan työntekijöiden vuosittain saamista UV-annoksista ei ole selkeää tietoa.
Työterveyshuoltolain perusteella tehtävien terveystarkastusten avulla pyritään estämään työntekijöitä saamasta työstä haittaa terveydelle. UV-säteilylle altistuville työntekijöille tulee tehdä alkutarkastus, jossa ihotyyppi arvioidaan sekä luomet ja pigmenttihäiriöt tarkastetaan. UV-säteilylle erityisen herkille vaaleaihoisille työntekijöille tulee korostaa suojautumisen tärkeyttä ja neuvoa hakeutumaan lääkärintarkastukseen, jos ihomuutoksia ilmenee. Neljännestunti auringossa riittää päivittäisen D-vitamiini tarpeen tuottamiseen.

UV-säteily näkyy ammattikohtaisissa syöpätilastoissa
Suomen Syöpäyhdistyksen mukaan UV-säteilyn vaikutukset näkyvät myös syöpätilastoissa. Pohjoismainen tutkimus on seurannut 15 miljoonaa ihmistä ja analysoinut heidän syöpäsairauksiaan ammateittain. Huulisyöpä, jonka tiedetään olevan yhteydessä aurinkoaltistukseen, on muuta väestöä yleisemmin esiintyvä juuri maanviljelijöillä, merimiehillä, puutarhureilla ja kalastajilla. Riski on tässä tapauksessa selvä. Näillä ammattiryhmillä ei kuitenkaan näytä ilmenevän muita enempää melanoomia. Melanooman tiedetään lisääntyvän ihon useiden palamiskertojen myötä.

Vaatetus paras suoja auringolta
Koska ulkotöissä ei ole yleensä mahdollista hakeutua varjoon, tulee työntekijöiden suojata ihonsa sopivalla vaatetuksella ja aurinkosuojavoiteilla. Erityisesti kasvot, niska, kaula ja korvat on tarpeen suojata. Tiheä kangaskudos suojaa ultraviolettisäteilyltä paremmin kuin harva kudos. Lämpökuormittumisen estämiseksi UV-säteilyltä suojaavan vaatetuksen tulee kuitenkin olla riittävän kevyt ja ilmava, jotta se läpäisee hikeä ja tuntuu vilpoiselta. Jos vaatteessa on mainittu UPF-suojakerroin, se vertautuu aurinkorasvojen suojakertoimeen.
Silmien suojaaminen aurinkolaseilla tai hatulla on myös aiheellista, erityisesti töissä, joissa silmiin kohdistuu UV-säteilyä sekä suoraan auringosta että heijastavista pinnoista. Silmien suojaamisessa kannattaa suosia aurinkolaseja, jotka suojaavat silmät myös sivuilta tulevalta säteilyltä. Sivulta silmään pääsevän UV-säteilyn osuus saattaa olla jopa neljännes silmiin kohdistuvasta säteilystä.

UV-säteilyä on varjossa huomattavasti vähemmän kuin suoraan auringossa työskenneltäessä, mutta varjossakin voi ruskettua tai palaa. Myös pystyasento ja liikkuminen vähentävät palamisriskiä, koska tällöin ihoon kohdistuu jopa neljä kertaa vähemmän UV-säteilyä kuin auringossa lekoteltaessa.

Säteilyturvakeskus on julkaissut kirjan Ultravioletti- ja lasersäteily. Kirjassa kerrotaan UV-säteilyltä suojautumisesta ja säteilyn terveydellisistä vaikutuksista myös työntekijöiden kannalta. Kirja on kattava tietopaketti koko optisen säteilyn alueelta. Aihealueina ovat UV-säteilyn lisäksi muun muassa näkyvä valo, laserit, solariumit, infrapunasäteily ja optisen säteilyn valvonta.

UV-indeksi selville uudesta tekstiviestipalvelusta
Aurinkoaltistuksen vähentäminen pienentää tehokkaasti UV-säteilyn haittavaikutuksia. Ulkona työskentelevien olisikin hyvä hankkia tietoa työskentelykohteen sen hetkisestä UV-tilanteesta.
UVI-ennusteen saa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun lisäksi käyttöön myös Ilmatieteen laitoksen ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhdessä kehittämän tekstiviestipalvelun avulla. Tekstiviesti kertoo UV-indeksin kolmen tunnin välein sekä tulevien kahden päivän maksimilukeman paikkakuntakohtaisesti. UVI ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. Auringolta on syytä suojautua kun UV-indeksi ylittää arvon 3.

Uusi UVI-tekstiviestipalvelu toimii seuraavasti:
Hakusana uv (tai uvi) ja (ruotsi: uvs englanti: uve)
Palvelussa lähetetään hakusana ja paikka (uv helsinki) tekstiviestinä numeroon 16161
Vastauksena saadaan UV-indeksin ennuste ensimmäiselle päivälle kolmen tunnin välein ja toiselle ja kolmannelle päivälle päivän maksimiarvo. Suojautumista vaativat indeksin arvot on merkitty tähdillä. Mitä useampi tähti, sitä voimakkaampaa säteily on. Palvelun hinta on 0,84EUR/haku

Esimerkki
Helsinki

ke max 3 *     * kohtalainen (3-5)  
klo UVI       ** voimakas (6-7)
9    1       *** hyvin voimakas (8-10)
12    3 *       **** äärimmäisen voimakas (11+)
15    3 *        
18    1        
to max 4 *        
pe    max 4 *        

Lisätiedot:
Työterveyslaitos: tutkimusprofessori Maila Hietanen, puh. 030 474 2714, maila.hietanen@ttl.fi
Työterveyslaitos
Tutkimusraportti

Suomen Syöpäyhdistys, pääsihteeri Harri Vertio, puh. (09) 1353 3210, gsm 050 567 7558 , harri.vertio@cancer.fi
Suomen syöpäyhdistys

Säteilyturvakeskus, erikoistutkija Riikka Pastila, puh. 040 757 1530, riikka.pastila@stuk.fi
Säteilyturvakeskus
Ultravioletti- ja lasersäteily -kirja, 323 s., 35 eur, kirjaa myy Säteilyturvakeskus

Ilmatieteen laitos
Tutkija Tapani Koskela, puh. (09) 1929 4154, tapani.koskela@fmi.fi
Meteorologi Riitta Bernström, puh. (09) 1929 3140, riitta.bernstrom@fmi.fi (UV-kännykkäpalvelu)
Ilmatieteen laitos: UV-indeksi

Viktigt att skydda sig mot solens strålning vid utomhusarbete

Då solens ultravioletta strålning blir starkare bör utomhusarbetare komma ihåg att skydda sig mot för stora doser av UV-strålning. Enligt undersökningar kan de strålningsdoser som fås vid utomhusarbete överstiga rekommendationerna mångfaldigt. Exponering för stora doser av UV-strålning kan orsaka cancer eller andra hälsorisker. Att minska exponeringen för solljus förebygger effektivt UV-strålningens skadeverkningar. Nu kan en prognos för UV-strålningen även beställas genom en ny textmeddelandetjänst.

Strålningsdoserna vid utomhusarbete överstiger rekommendationerna mångfaldigt
I en undersökning som utfördes av Arbetshälsoinstitutet mättes UV-strålningsdoserna för asfalt- och takarbetare med hjälp av personliga dosmätare under somrarna 2005-2007. Dosmätarna fästes vid arbetarnas arbetskläder vid nacken, halsen och axlarna. Mätningarna visade att de rekommenderade värdena för UV-strålning som gäller arbetstagare i genomsnitt överstegs trefaldigt, men i synnerhet nacken utsattes för UV-doser som i värsta fall var hundra gånger större än vad som rekommenderas. Resultaten beskriver på ett bra sätt typiska situationer då man utsätts för UV-strålning, eftersom mätningarna utfördes under både soliga dagar och dagar med uppehållsväder. Ingen tydlig information finns emellertid om de UV-doser som arbetarna utsätts för per år.
Med de hälsoundersökningar som görs enligt lagen om företagshälsovård strävar man efter att förebygga hälsorisker i anslutning till arbetet. För arbetstagare som utsätts för UV-strålning bör man göra en inledande kontroll, i vilken hudtypen definieras och födelsemärken och pigmentstörningar kontrolleras. För ljushyade arbetstagare som är speciellt känsliga för UV-strålning bör man poängtera vikten av att skydda sig och av att uppsöka läkare ifall hudförändringar förekommer. En kvartstimme i solen räcker för att producera den mängd D-vitamin som kroppen behöver dagligen.

UV-strålningen märks i den yrkesspecifika cancerstatistiken
Enligt Cancerföreningen i Finland märks effekterna av UV-strålningen också i cancerstatistiken. En nordisk undersökning har följt med 15 miljoner människor och analyserat deras cancersjukdomar enligt yrkesgrupp. Läppcancer, vars förekomst man vet att står i samband med solexponering, förekommer hos jordbrukare, sjömän, trädgårdsmästare och fiskare oftare än hos den övriga befolkningen. Risken är i det här fallet uppenbar. Dessa yrkesgrupper verkar dock inte drabbas av melanom i större utsträckning än andra. Man vet att risken för melanom ökar ju fler gånger huden bränns i solen.

Klädseln är det bästa solskyddet
Eftersom det vanligen inte är möjligt att söka skydd i skuggan då man arbetar utomhus bör arbetstagarna skydda sin hud med lämplig klädsel och solskyddskrämer. Det är speciellt viktigt att skydda ansiktet, nacken, halsen och öronen. Ett tätt vävt tyg skyddar mot ultraviolett strålning bättre än ett glest vävt. För att undvika värmebelastning ska klädseln som skyddar mot UV-strålning emellertid vara tillräckligt lätt och luftig, så att den släpper igenom svett och känns sval. Om en UPF-skyddsfaktor har angetts för klädesplagget är den jämförbar med skyddsfaktorn i solskyddskrämer.
Det är också skäl att skydda ögonen med solglasögon eller en hatt, särskilt i sådana arbeten där ögonen utsätts för UV-strålning både direkt från solen och från reflekterande ytor. Då man väljer solglasögon lönar det sig att välja modeller som även skyddar ögonen från strålning från sidorna. Av den UV-strålning som ögonen utsätts för kan upp till en fjärdedel vara sådan som kommer från sidan.

I skuggan är UV-strålningen betydligt mindre än i direkt solljus, men man kan bli brun eller bränna sig trots att man arbetar i skuggan. En upprätt ställning och rörelse minskar också risken att bli bränd, eftersom huden då utsätts för upp till fyra gånger mindre UV-strålning än om man ligger och solar sig.

Strålsäkerhetscentralen har gett ut boken "Ultravioletti- ja lasersäteily" som behandlar UV- och laserstrålning. Boken berättar om hur man ska skydda sig mot UV-strålning och om strålningens hälsoverkningar även ur de anställdas perspektiv. Boken är ett omfattande infopaket om optisk strålning. Teman som tas upp utöver UV-strålningen är bland annat synligt ljus, lasrar, solarier, infraröd strålning och kontroll av optisk strålning.

Information om UV-indexet med en ny textmeddelandetjänst
Att minska exponeringen för solljus minskar effektivt UV-strålningens skadeverkningar. Det rekommenderas att de som arbetar utomhus skaffar information om den rådande UV-situationen vid arbetsplatsen.
En UVI-prognos kan utöver Meteorologiska institutets webbtjänst även fås med hjälp av en textmeddelandetjänst, som Meteorologiska institutet och Cancerföreningen i Finland har utvecklat tillsammans. Textmeddelandet ger information om UV-indexet med tre timmars mellanrum samt dagens högsta värde ortsvis. UVI anger styrkan på solens skadliga UV-strålning med ett heltal. Man bör skydda sig mot solljuset när UV-indexet överstiger värdet 3. Tjänsten fungerar på svenska och finska. Priset 0,84EUR/sök.

Mer information:
Arbetshälsoinstitutet: forskningsprofessor Maila Hietanen, tfn 030 474 2714, maila.hietanen@ttl.fi
Arbetshälsoinstitutet
Forskningsrapporten (på finska)

Cancerföreningen i Finland, generalsekreterare Harri Vertio,
tfn (09) 1353 3210 ja gsm 050 567 7558,
Cancerföreningen i Finland

Strålsäkerhetscentralen, specialforskare Riikka Pastila, tfn 040 757 1530, riikka.pastila@stuk.fi
Strålsäkerhetscentralen
Boken "Ultravioletti- ja lasersäteily", 323 s., 35 euro, säljs av Strålsäkerhetscentralen

Meteorologiska institutet
Forskare Tapani Koskela, tfn (09) 1929 4154, tapani.koskela@fmi.fi
Meteorolog Riitta Bernström, tfn (09) 1929 3140, riitta.bernstrom@fmi.fi (UV-mobiltjänsten)
Meteorologiska institutet: UV-index