Tiedotearkisto: 2013

Lama vähensi Itämeren laivaliikenteen päästöjä

29.11.2013 9:58

Taloudellinen lama on vähentänyt laivaliikenteen typen oksidien päästöjä kahdeksalla prosentilla (2009-2008).

Kuva: J. Vehkakoski

Kuva: J. Vehkakoski

Päästömäärät saavuttavat huippunsa kesäkuukausina, jolloin matkustajaliikenteessä on havaittavissa selkeä maksimi. Tämä käy ilmi Ilmatieteen laitoksella kehitetyn laivaliikenteen päästölaskentamallin (STEAM) tuloksista, joita käytettiin arvioimaan laivojen tuottamaa saasteiden määrää. Malli perustuu alusten lähettämään automaattiseen paikkatietoon (AIS) ja se antaa todellisen kuvan meriliikenteen tilanteesta Itämerellä. Tutkimus antaa kattavan kuvan eri alustyyppien, kokoluokkien ja lippuvaltioiden suhteellisista päästömääristä perustuen yksittäisten alusten teknisiin ominaisuuksiin.

Itämeren rantavaltioiden alusten tuottamien typenoksidien määrä on noin puolet laivaliikenteen kokonaispäästöstä ja pelkästään Pohjoismaihin liputettujen alusten osuus on reilusti yli kolmannes. Muiden EU-maiden osuus on noin kolmannes loppujen tullessa EU-maiden ulkopuolista aluksista. Päästömäärien arviointi on tärkeässä roolissa pohdittaessa laivaliikenteen typen oksidipäästöille mahdollisesti tulevaisuudessa asetettavia lisävelvoitteita, jotka sisältyvät kansainvälisiin meriliikenteen ympäristösopimuksiin.

Selvitystyötä on rahoittanut Liikenteen Turvallisuusvirasto (TraFi) ja Euroopan aluekehitysrahasto, mikä on mahdollistanut pitkäjänteisen kehitystyön.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen, puh. 050 919 5455, jukka-pekka.jalkanen@fmi.fi

Tutkija Lasse Johansson, puh. 050 406 6737, lasse.johansson@fmi.fi

Artikkeli on vapaasti saatavissa osoitteesta: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13280-013-0389-3.pdf