Tiedotearkisto: 2009

Maailman merenkulun päivä kiinnittää huomiota merenkulun turvallisuuteen ja meriympäristöön

24.9.2009 10:00

Kuva: Hannu Manninen

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO juhlii vuosittain syyskuun lopussa Maailman merenkulun päivää. Päivän avulla halutaan kiinnittää huomiota merenkulun turvallisuuteen ja merellisen ympäristön tilaan.

Ilmatieteen laitoksella tehtävä tutkimus ja palvelut ovat keskeisessä
asemassa mm. pohdittaessa meriliikenteen päästöjä ja turvallisuutta Itämerellä.

Ilmatieteen laitos tutkii Itämeren laivaliikenteen päästöjä
Ilmatieteen laitos on selvittänyt viimevuosien aikana Itämeren laivaliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Itämeren laivaliikenteen tuottama hiilidioksidimäärä kääntyi laskuun vuonna 2008 ollen 18,9 miljoonaa tonnia. - Tämä johtunee pääasiassa talouden laskusuhdanteen aiheuttamasta rahdin vähenemisestä eikä aktiivisesta toiminnasta päästöjen vähentämiseksi. Rahtimäärien kasvun odotetaan jatkuvan taloustilanteen parannuttua ja hiilidioksidimäärien vähintäänkin palautuvan vuoden 2007 tasolle, jolloin laivaliikenteen tuottama CO2 -määrä oli 19,3 miljoonaa tonnia, toteaa tutkija Jukka-Pekka Jalkanen Ilmatieteen laitoksesta.

Itämeren turvallisuutta edistetään palveluilla
Ilmatieteen laitos laatii myös merisääennusteita ja varoituksia merialueille, seuraa merivedenkorkeutta ja Itämeren aallokkoa sekä antaa niistä ennusteita merenkulkijoiden turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi talvisin seurataan, tiedotetaan ja annetaan ennusteita Itämeren jäätilanteesta. Itämeren turvallisuusriskit kasvavat laivaliikenteen lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Ilmatieteen laitos kehittää meriturvallisuutta lisääviä palveluita, kuten meritulvien ja myrskyjen ennustamista sekä ja öljypäästöjen leviämislaskentaa jatkuvasti.

Päivän teemana ilmastonmuutos
Tänä vuonna Maailman merenkulun päivää vietetään ilmastonmuutos-teemalla. Ilmastonmuutos ja merenkulku -teema on nostettu esille myös Valtioneuvoston Itämeri-selonteossa, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Selonteossa todetaan Itämeren taloudellinen arvo Suomelle merkittäväksi merenkulun kautta: 75% Suomen ulkomaankaupan arvosta ja 80% tavaroista kuljetetaan meritse. Liikenteellisesti Suomi on lähes saari.

Selonteossa pidetäänkin tärkeänä, että Itämeren meriliikenteelle keskeinen jäänmurto nähdään osana pohjoisten alueiden liikenneinfrastruktuuria ja tehokasta meriliikennettä. Tämä tulee selonteon mukaan ottaa huomioon IMO:ssa valmisteltavissa toimissa merenkulun kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi siten, että toimissa otetaan huomioon alusten jäävahvistuksen asettamat vaatimukset energiatehokkuudelle.

Lisätietoja:

Talvimerenkulku: Ryhmäpäällikkö Ari Seinä, puh.(09)1929 6440, ari.seina@fmi.fi_
Itämeren päästöt: Tutkija Jukka-Pekka Jalkanen, puh. 050 919 5455,
jukka-pekka.jalkanen@fmi.fi

www.imo.org

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.